Перелік нормативних документів

для організації освітнього процесу в 2020-2021навчальному році

Державний стандарт .Нова Українська Школа

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87“Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р«Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

Освітні та навчальні програми

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268«Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».

Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 рокуПро затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня5-9 класи

Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 рокуПро затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи

Наказ МОН України від 07 серпня 2015 № 855«Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

для 1-4 класів– за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011№ 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460

для 5 класу- за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня ( додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664,із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465)

6-х - 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня ( додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664,із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465)

для 10 класу- за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню ( додаток 9 до наказу МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від29.05.2014 № 657).

11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню ( додаток 3 до наказу МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від29.05.2014 № 657).

-для індивідуального навчання згідно Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах(зі змінами, внесеними згідно Наказу МОН України №432 від 19.05.2008)

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 1-4 класів - посилання

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИдля 5-9 класів - посилання


Викладання навчальних предметів

Лист МОН № 1/9-415 від 03.07.18 року"Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році"

Лист ІМЗО № 22.1/10-2573 від 19.07.18 рокуМетодичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік

"Про навчальні плани та організаціюнавчально-виховного процесу для учнівз особливими освітніми потребамизагальноосвітніх навчальних закладіву 2018/2019 навчальному році

Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503“Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”


Початкова школа

Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 рокуПpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 23.03.2018 № 283"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи"

Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня

Лист МОН № 1/9-190 від 02.04.18 року Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи

Наказ МОН від 05.08.2016 № 948«Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 рокуПро затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Основна, старша школа

Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 рокуПро оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИдля 5-9 класів

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651«Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»(5-10 класи)

Ведення документації

Наказ МОН від 03.06.2008 №_496"Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 08.04.2015 № 412«Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000«Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів»,відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності".

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури(Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).


Робота з обдарованими учнями

Наказ МОН № 554 від 31.05.2018 рокуПро проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році

Наказ МОН України №849 від 02.08.2018“Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”


Навчальні кабінети

Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи».

Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року"Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114"Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423"Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 22.06.2016 №704"Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"

НОВЕ! Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.

Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 рокуПро затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями

Робочий навчальний план Великокопанської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області на 2017-2018 навчальний рік охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової та упровадження факультативів.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.

Варіативна складова навчального плану сформована відповідно до типу навчального закладу, запитів учнів, якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.Години варіативної складової передбачено на додаткові години на вивчення предметів, факультативи, індивідуальні заняття (додається).

у 5-му класі:

Етика-1 година;

Історія України-1 година;

Укр. мова-0,5 годин.

Англійська мова-1 год.

у 6-му класі:

Етика - 1 година

Англійська мова-1 год.

Історія України-1 год

Укр. мова-0,5 год

у 7-му класі:

Укр.мова-0,5 година

Англійська мова-1 год.

Історія України-1 год

Хімія-0,5 год

у 8-му класі:

Креслення - 1 година

Історія України – 0,5година

Укр. мова – 1 година

Англійська мова-1 год.

у 9-му класі:

Укр.мова – 1 година

Англійська мова-1 год.

у 10-му класі для підсилення вивчення предмету:

Історія України - 1 години,

Англійська -1 година

Алгебра-1 година,

Геометрія-1 година

Географія-0,5 год

Біологія-0,5 год.

у 11-му класі для підсилення вивчення предмету:

Укр. мова-1 год.,

Історія України-0,5 годин

Інформатика-1 год;

Алгебра-1 година,

Геометрія-1 година

Хімія-1 година

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392 та наказами МОН України від01.03.2004 №162, від 29.11.2005 № 682, від 07.05.2007 №357.

У 2017-2018 навчальному році визначено такий порядок викладання предметів інваріантної та варіативної складових, на які виділено не цілу (дробову: 0,5; 1,5; 2,5 тощо) кількості годин:

№ з/п Назва навчального предмету, спецкурсу тощо Спрямування Клас Кількість годин за робочим навчальним планом Кількість годин
І семестр ІІ семестр
1 Географія Навчальний предмет інваріантної складової 9 1,5 1 2
2 Історія України Навчальний предмет інваріантної складової 9 1,5 2 1
3 Художня культура Навчальний предмет інваріантної складової 10 0,5 0 1
4 Захист Вітчизни Навчальний предмет інваріантної складової 10 1,5 2 1
5 Астрономія Навчальний предмет інваріантної складової 11 0,5 1 0
6 Художня культура Навчальний предмет інваріантної складової 11 0,5 0 1
7 Людина і суспільство Навчальний предмет інваріантної складової 11 0,5 1 0
8 Біологія Навчальний предмет інваріантної складової 11 1,5 2 1
9 Захист Вітчизни Навчальний предмет інваріантної складової 11 1,5 1 2
10 Екологія Навчальний предмет інваріантної складової 11 0,5 0 1

Поділ класів при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з чинними нормативами (наказ Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128) і передбачає поділ на групи.

Клас Кількість учнів Предмет
Інформатика Укр.мова Англійська мова трудове Фіз.вих
2-А 20 2 групи
2-Б 22 2 групи
2-В 21 2 групи
3-А 22 2 групи
3-Б 20 2 групи
4-А 20 2 групи
4-Б 19 2 групи
4-В 20 2 групи
5 26 2 групи
6 28 2 групи 2 групи 2 групи 2 групи 2 групи
7-А 17 2 групи
7-Б 16 2 групи
8-А 22 2 групи
8-Б 16 2 групи
9-А 16 2 групи
9-Б 17 2 групи
10-А 16 2 групи
10-Б 16 2 групи
11-А 17 2 групи
Кiлькiсть переглядiв: 572

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.