Положення про раду Великокопанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Управління освіти , молоді та спорту Виноградівської РДА Загальні положення

І. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 “ Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад” у Великокопанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів створюється рада школи.

Рада школи — це постійнодіючий у період між загальними зборами

( конференцією ) орган громадського самоврядування.

Рада школи — це інтегруючий центр організаційної структури внутрішкільного управління.

У своїй діяльності рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.

ІІ. Мета, завдання і принципи діяльності ради загальноосвітнього навчального закладу

Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально – виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

Основними завданнями ради є:

- здійснювати демократичне управління школою на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності, державного і громадського управління;

- вживати заходи для вдосконалення роботи школи, залучати до розв’язання її проблем батьківську громадськість;

- зміцнювати матеріально – технічну базу, залучати до нього громадськість;

- брати участь у вирішенні оперативних питань роботи школи;

- сприяти впровадженню наукового управління школою і наукової організації праці учасників внутрішкільного управління;

- зміцнювати партнерські зв’язки між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально – виховного процесу.

Рада школи діє на засадах:

- законності, гласності;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства.

ІІІ. Структура ради та організація її діяльності

До ради обираються пропорціонально представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її численність визначається загальними зборами ( конференцією ) школи.

Рішення про дострокове припинення роботи школи з будь – яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією ).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох радів на навчальний рік.

Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника (засновника ), а також членами ради.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально – виховного процесу.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться до відома педколективу, учнів та батьків.

У разі незгоди адміністрації школи з рішення ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації та профспілкового комітету школи.

Рада школи:

- організовує виконання рішень загальних зборів ( конференції );

- вносить пропозиції щодо змін типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

- затверджує режим роботи школи;

- прияє формуванню мережі класів, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої

влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю “ За високі досягнення у навчанні “ або срібною медаллю “ За досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “ За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально – виховної та фінансово – господарської діяльності;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добровільних акцій;

- розподіляє і контролює кошти батьківського фонду;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.

Статутом школи можуть визначатись й інші повноваження ради школи, які не суперечать чинному законодавству.

ПЛАН РОБОТИ ради школи Великокопанської ЗОШ І-ІІІ ст. у 2018-2019 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 473

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.