План роботи школи молодого вчителя

Керівник: Шеверя Світлана Михайлівна 2018 – 2019н.р.

„Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, дякуючи обстановці творчої праці педагогічного колективу і учнівського” В.О. Сухомлинський

Мета „Школи молодого вчителя” – сприяння підвищенню фаховогорівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання, полегшити роботу вчителя і закохати його в нашу справу.
Основні завдання „Школи молодого вчителя”:
- створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів;
- підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з теорії та методики навчання і вихованн;
- сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;
- розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів, апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.

Основні напрямки роботи „Школи молодого вчителя”:

- розширити сферу знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;
- ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомлено здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи на уроках;
- створити умови для апробації та впровадження нових освітніх технологій та систем;
- створити для вчителів таке методичне середовище, в якому їм би хотілося творити.

„Майстерність не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це спеціальність, якої треба навчатись,як треба навчити лікаря його майстерності, як треба навчити музиканта”А. С. Макаренко

ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

І засідання Вересень
№з/п Зміст роботи Відповідальні Примітка
1. Інструктаж „Вивчення та виконання ШеверяС.М
навчальних планів та програм”.
2. ШеверяС.М.
Практична робота:„Діагностика навичок
ведення шкільної документації”
ШеверяС.М
3. Типи уроку, методи та засоби навчання.
План уроку, вимоги до його складання, реалізація триєдиного завдання ШеверяС.М
4.
5. Розгляд схеми психолого – педагогічного ШеверяС.М
аналізу уроку

ІІ засідання Листопад
№з/п Зміст роботи Відповідальні Примітка
1. Патріотичне виховання як одна з ланок навчально− виховного процесу. Василькун Т.О
2. Створення умов для творчого розвитку на уроках зарубіжної літератури Василькун Т.О
3. Використання міжпредметних зв'язків на Василькун Т.О
уроках
4. Сучасний урок: традиційні та інноваційні Василькун Т.О
підходи.
5. Практична робота. „Моделювання сучасного Василькун Т.О
уроку. Технологічні підходи до
проектування уроку”

ІII засідання Грудень
№з/п Зміст роботи Відповідальні Примітка
1. Організація ігрової діяльності на уроках зарубіжної літератури Василькун Т.О
2. Робота в групах. Василькун Т.О
3. Оцінювання навчальної діяльності учнів. ШеверяС.М.
4. Практикум. Відвідування уроків. Самоаналіз
та аналіз уроків. Дорогій І.М..
5. Особистісно орієнтований підхід до учнів як
передумова підвищення ефективності ШеверяС.М.
навчально-виховного процесу в школі.
IV засідання Січень
№з/п Зміст роботи Відповідальні Примітка
1. Подолання конфліктних ситуацій як засіб
підвищення ефективності навчально- Скоблей Т.Є.
виховного процесу в навчальному закладі.
2. Формування позитивних якостей особистості
як один з аспектів навчально−виховної роботи Скоблей Т.Є

V Ізасідання Квітень
№з/п Зміст роботи Відповідальні Примітка
1. Організація самостійної роботи. Дорогій І.М.
Дорогій І.М
2. Практичне заняття „Розв’язання .
педагогічних ситуацій”

Кiлькiсть переглядiв: 239

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.