/Files/images/uzori/C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved_Images_5c927e209eee-1[1].gif

/Files/images/gerb_new_77-min.png З В І Т

посилання - звіт за 2018-2019 н.р.

директора школи за 2017-2018 н.р.

Великокопанська ЗОШ І-ІІІ ступенів - це загальноосвітній навчальний заклад для дітей різного інтелектуального рівня розвитку, який продовжує кращі традиції класичної освіти, одночасно використовуючи інноваційні підходи та технології організації навчально-виховного процесу на рівні сучасних вимог. Вона була побудована у 1991 році. У школі навчається 437 учнів у 22 класах. Працює 46 педагогічних працівників та 27 працівників обслуговуючого персоналу. В школі діють 6 методоб’єднань.
Якісний склад вчителів:

• Звання «старший вчитель»- 7

• Вчитель-методист-3

• Вчитель вищої категорії-23

• Вчитель І категорії-6

• Вчитель ІІ категорії-5

• Спеціаліст-10

У школі діють 6 методоб’єднань.

Проблемне питання: Вдосконалення уроку через впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій як основи рівного доступу учнів до якісної освіти.

Є кабінетна система. Завдяки старанням вчителів інтернет підключений до багатьох кабінетів, що дозволяє вчителю більш ефективно проводити уроки, досягати результативності у своїй праці. Створено 6 груп продовженого дня. Харчування проводиться за рахунок батьків.

Облаштовано спальну кімнату для учнів 1-го класу, внутрішні вбиральні, спортзал та спортивний майданчик зі штучним покриттям, комп’ютерний клас, конференц-зал, актову залу, бібліотеку.

Вчителі Великокопанської ЗОШ І-ІІІ ст. переймають та поширюють передовий педагогічний досвід, тим самим розвивають свою професійну компетентність. 5 педагогів є головами районних кущових методоб’єднань. На базі нашої школи неодноразово проводились районні та обласні семінари.

Організація навчально-виховної роботи в школі обумовлена нормативно-правовою базою в галузі освіти і спрямована на забезпечення якості освіти.

Школа - це місце, де дитина проводить значну частину часу. Тому саме школа має великі можливості у здійсненні ряду заходів із питань збереження здоров'я. Школа - єдиний організм із тісними взаємозв'язками всіх його структурних компонентів.

Усвідомлюючи це, протягом останнього року у Великокопанській ЗОШ І-ІІІ ступенів активно пропагується здоровий спосіб життя, проводяться виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров'я, профілактики шкідливих звичок, у яких задіяні всі учасники навчально-виховного процесу. Програма покликана чітко регламентувати діяльність кожного з них на шляху до кінцевої мети - створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.

Психологічна служба школи проводить діагностування з питань психологічного здоров'я учнів школи та працює в напрямку реабілітації учнівської молоді, яка потребує психолого-педагогічного втручання.

Учителі фізичної культури забезпечують розвиток фізичних здібностей не тільки на уроках, а й у позаурочний час. Працюють спортивні гуртки, проводяться спартакіади, змагання, спортивно-ігрові заходи.

Організована робота з екологічного виховання підлітків: екскурсії на природу, акції зі збереження довкілля, створення фотоальбому екологічних негараздів рідного краю. Медична служба школи постійно готує матеріали бесід стосовно збереження здоров'я, готує медико-санітарні бюлетені.

Програма «Школа сприяння здоров'ю» ураховує особливості діяльності освітнього закладу, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників школи. Вона не потребує залучення додаткових коштів для своєї реалізації та може впроваджуватися паралельно з іншою діяльністю школи. Мікроклімат у школі створюють самі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, педагогічні працівники, батьки, медпрацівники, учні тощо. Однією з головних особливостей програми є її доступність. Упровадження програми не потребує особливого навчання працівників школи. Усі вони повинні усвідомлювати значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі для розвитку особистості учня та чітко виконувати свої обов'язки. Реалізація програми не виключає реалізацію інших програм. Позитивним моментом програми є також можливість доповнення її різними виховними заходами.

У своїй діяльності колектив школи керується основними положеннями Конституції України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про мови в Україні", "Про охорону дитинства", Національної доктрини розвитку освіти, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти, науки, молоді і спорту, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА, управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА .

Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 №472771 від 19.12. 2002 року. Ідентифікаційний код 26213733.

- Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДПОУ) ААБ № 370815 від 26.09.2013 року видана Державним комітетом статистики України .

- Статут ЗОШ І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області , затверджений рішенням 23 сесії шостого скликання Виноградівської районної ради № 424 від 04.04. 2014 року.

- Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу (протокол №1 від 30.08.2013 р.).

- Правила для учнів.

- Колективний договір між адміністрацією школи і профспілковим комітетом, схвалений загальними зборами трудового колективу року, (протокол №4 від 03.01. 2014р.).

- Посадові інструкції працівників школи.

Методична робота

Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від учителя новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально – виховного процесу.

АдміністраціяВеликокопанськоїЗОШ І-ІІІ ступенів глибоко усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти. Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів.

У 2017-2018 н.р. методична робота у школі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2017 −2018 н.р., на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Прямою, безпосередньою метою методичної роботи в школі є ріст рівня педагогічної майстерності вчителя і педагогічного колективу.

Найголовнішим та істотним у методичній роботі в школі є надання реальної, діючої допомоги вчителям, класним керівникам, вихователям у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь необхідних для сучасного педагога.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ №64 від 31.08.2017 р. по школі «Про організацію методичної роботи на 2017−2018 н. р.

Головні завдання методичної роботи в 2017−2018 н. р. полягають у:

· спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;

· сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;

· підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;

· створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

· вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів школи, району ,області, України.

У 2017/2018н. р. педагогічний колектив працює над методичною проблемою:«Вдосконалення уроку через впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій як основи рівного доступу учнів до якісної освіти». Хочу зазначити ,що це проблемне питання залишається для нас актуальним протягом декількох років ,але воно потребувало ще додаткового вивчення виходячи з ситуації у методичній роботі. Хоча назріло також нове проблемне питання:« Проблеми між початковою та середньою ланкою та шляхи їх вирішення.» Але дирекція школи паралельно вивчає і це питання.

Одним із основних напрямків діяльності методичної ради та методичних об’єднань вчителів школи визначено формування позитивного іміджу школи. На засіданнях методичної ради розглядалися питання досвіду роботи педагогів з розвитку в учнів загальних і творчих здібностей, впровадження в практику роботи школи інноваційних педагогічних технологій, питання роботи з обдарованими дітьми, курсової перепідготовки й атестації вчителів, аналізувався стан викладання предметів. Значної уваги надавалося підготовці учнів до районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, до конкурсу-захисту науково-дослідницьких та пошукових робіт у МАН. Методична рада координувала відкриті уроки вчителів, визначаючи їх методичні завдання..

Провідною формою методичної роботи у школі є методичні об’єднання. Робота об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Вони спрямовують роботу на забезпечення потреб вчителя, надають їм реальну допомогу. Кожне з методичних об’єднань провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами.

Усі засідання методичних об’єднань були чітко продумані та охоплювали різні аспекти розвитку освіти та проблеми сьогодення.

Протягом року у школі працювало 6 методичних об’єднань:

−суспільно - гуманітарного циклу (кер.Гусар Л.П.)

− вчителів природничого циклу (кер. Сідак О.М.)

− вчителів фізики , математики та інформатики (кер.ЧорбаТ.Л.)

− вчителів початкових класів (кер.Бенца О.І)

− вчителів іноземних мов (кер. Козак Т.Ю.)

− класних керівників (кер. Василькун Т.О.)

Методичну роботу школи координувала методична рада. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

1. Про підсумки роботи у 2016-2017 н.р. та організацію методичної роботи школи у 2017-2018н.р.

2. Про організацію роботи над єдиною методичною темою.

3. Про затвердження планів шкільних методичних об’єднань.

4. Про підготовку учнів до участі у шкільних, районних олімпіадах,МАН.

5. Про підсумки участі учнів у шкільних, районних олімпіадах ,МАН.

6.Про участь учнів 9,11−их класів у моніторингових дослідженнях.

7.Про підготовку учнів 4, 9 их класів до ДПА ,11−их класів до ЗНО.

На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання навчання і виховання учнів. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів у 2017-2018н.р.

1. Постійно вивчали і проводили відповідну роботу по виконанню нормативних документів, інструкцій, інструктивно-методичних листів, інформативно-правової бази школи.

2. Впроваджували в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, сучасних інтерактивних методів навчання.

3. З метою обміну досвідом проводили відкриті уроки, ігри, творчі звіти.

4. Вели роботу по підвищенню якості навчання і відповідальності за результати успішності, здійснення моніторингових досліджень, обговорення аналізу результатів проведення моніторингових досліджень, обговорення шляхів покращення рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін.

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднувалися з індивідуальними. Значна увага приділялася самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працював над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій управління освіти. Адже підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу з окремих предметів

Учителі методичного об'єднання суспільно-гуманітарного циклу

МО працювали над проблемою «Оптимальне використання інноваційних технологій на уроках суспільно-гуманітарного циклу».

Були проведено 4 засідання методичного обєднання, на яких розглядались питання опрацювання методичних рекомендацій МОН України щодо викладання української мови та літератури,зарубіжної літератури, художньої культури, правознавства та історії у 2017-18н.р., та забезпечення наступності і перспективності в навчанні та вихованні учнів під час переходу з початкової в основну школу.

З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи вчителів району та області, відвідували районні семінари.Особливо хочеться відмітити слідуючі відкриті уроки:

− урок української літератури у 6 класі на тему :«Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. » (вч.Плиска Т.І.) Надзвичайно цікавий урок ,на якому учні опрацювали багатий матеріал ,а вчителька показала велику пошукову роботу та глибоко розкрила перед учнями воістину титанічну постать Лесі Українки .

Вміло демонструвала вчителька володіння ІКТ та інтерактивними вправами :«Вільний мікрофон»,«Мозковий штурм, вдало поєднувала роботу в зошитах з роботою у підручниках. Цікавими для учнів виявилися тестові завдання та заключна вікторина по біографії поетеси.

На високу оцінку заслуговує відкритий урок у 6 класі з української мови на тему:«Число іменників. Іменники,що мають форму тільки однини чи множини.» (вч.Пилип Г.Ф.) На уроці учні виконували різноманіття вправ: робота з картками ,розподільний диктант,творчий диктант у вигляді загадок, міні−тест :«Спіймай помилку», вправа−підсумок«Ключовий момент» .Вдало складена презентація свідчила про те ,що вчителька працює з великим ентузіазмом та постійно у творчому пошуку ,а показ слайдів та різноманітні інтерактивні вправи спонукали учнів до роботи.

Робота цього методоб’єднання дуже різноманітна . Плиска Т.І та вчителі−філологи організувала з учнями школи:«Диктант національної єдності»., присвячений Дню української писемності та мови.(09.11). До цього міроприємства були залучені і інші учні школи, а також вчителі. До Міжнародного дня рідної мови (21 лютого) для учнів 5−8 класів, вчителі –філологи підготували літературно−музичну композицію:«Ти співуча,рідна і близька» .Скоблей Т.Є. та Пилип Г.Ф.підготували учнів 9−их класів до участі у Шевченківських читаннях. Також вчителі−філологи ґрунтовно підготували команду із 72 учнів школи до участі у Всеукраїнській грі «Соняшник» (координатор Скоблей Т.Є.) де і отримали відмінні та добрі результати. Від організаторів цього конкурсу школа одержала відзнаку.Також учні нашої школи взяли участь у Міжнародному дитячому конкурсі з української мови ім. Петра Яцика.

Скоблей Т.Є. залучалися до всіх комісій по перевіркам на олімпіадах та різноманітних конкурсах. На базі нашої школи відбувалися кущові засідання бо Скоблей Т.Є. є саме головою куща. Гусар Л.П. та Скоблей Т.Є. взяли активну участь у районному семінарі майстер−класі «Інноваційні технології на уроках укр.мови та літ.» Вони мали змогу поділитися досвідом роботи з колегами району.

Хочу окремо зазначити, що Гусар Л.П. та Скоблей Т.Є. приклали багато зусиль щодо підготовки учнів 11−их класів до ЗНО .

Згідно з планом роботи школи на 2017-2018 навчальний рік у травні 2018 року було проведено перевірні контрольні роботи з української мови (диктант) у 5−11 класах. Результати контрольних робіт з української мови подано у таблиці.

Клас Учнів у класі ПР СР ДР ВР Писало роботу Якість знань, %
Уч. % Уч. % Уч. % Уч. %
5 26 8 35 6 26 7 30 2 9 23 39
6 27 3 16 7 37 6 32 3 15 19 47
17 2 14 8 57 3 21 1 8 14 29
17 0 0 9 75 2 17 1 8 12 25
24 5 28 6 33 7 39 0 0 18 39
16 4 33 5 42 1 8 2 17 12 25
16 2 18 4 36 5 46 0 0 11 46
18 7 47 1 7 5 33 2 13 15 46
10А 16 5 56 3 33 1 11 0 0 9 11
10Б 16 4 40 1 10 5 50 0 0 10 50
11А 18 5 33 4 27 6 40 0 0 15 40
11Б 15 4 33 5 42 3 25 0 0 12 25

Виходячи з даних результатів вчителям української мови та літератури Гусар Л.П., Скоблей Т.Є., Пилип Г.Ф., Плиска Т.І необхідно:

1.​Спланувати і в системі працювати над усуненням прогалин в знаннях учнів.

2.​На уроках української мови більше уваги приділяти питанням синтаксису та пунктуації.

Вчителі історії Геращенко Т.А.та Неймет О.М.підготували команду учнів школи до участі у конкурсах «Лелека » та «Кришталева сова» та до всеукраїнського конкурсу «Земля моя ,земля моїх батьків» В останньому переможцями стали учениці 9−Б класу Магочій Д,,Марущак М.,Бровді С. Також учні щколи взяли участь у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості:«Об'єднаймося ж, брати мої.»

У рамках тижня історії та правових знань Неймет О.М. провела вікторину з учнями 10−11 класів і учні школи взяли участь у районному конкурсі колажів на тему:«Права людини.»

Вчителькою історії Геращенко Т.А. організовано екскурсії на озеро Синевир,водоспад «Шипіт» та до Ужгородського замку.

Вчител історії керують роботою лекторської групи нашої школи, яка систематично інформує шкільний колектив по визначних датах протягом року.

Слід відзначити роботу вчителів зарубіжної літератури Василькун Т.О. та Антолик В.М. ,які надавали великого значення виховним можливостям цього предмету: вихованню читацьких інтересів школярів, формуванню естетичних смаків засобами художнього слова. Василькун Т.О. та Антолик В.М.є постійними учасниками районних семінарів .

Учні школи взяли участь у олімпіадахз української мови , історії та правознавства , але не показали високих результатів. Також ми не маємо призових місць у конкурсі знавців рідної мови ім.П.Яцика..

Методоб'єднання суспільно-гуманітарного циклу виконало всі поставлені перед ними завдання.

Шкільне методичне об’єднання вчителів природничого циклу

Дане МО в цьому році приділяло увагу застосуванню сучасних технологій для розвитку здібностей учнів. Як результат − наша школа отримала трьох призерів районних олімпіад. II місце з трудового навчання зайняла учениця 9−Б класу Бровді С. (вч.Феєр М.Ю.) Цей факт свідчить про те ,що вчителька добре працює та вміло відібрала учасника для районної олімпіади. Також, Мелай Ненсі –учениця 8−Б класу зайняла III місце з хімії (.Вч.Бордаш Л.М.) ,а Рацин О. –учениця 11−Б класу посіла II місце з екології. Звичайно це принесло велике задоволення вчительці, а дирекція школи вдячна за рівень підготовки до олімпіад.

Важливим фактором у роботі цього методичного об’єднання є проведення відкритих уроків. На високу оцінку заслуговує відкритий урок у 6−му класі з трудового навчання на тему:«Свято новорічної іграшки. Виготовлення ялинкових прикрас з фетру.»Вчителька Феєр М.Ю. вміло продумовує кожний етап уроку .Вільно володіючи ІКТ, добивається максимального ефекту під час виконання кожної вправи.Звертає увагу на правила ТБ,на робочі місця учнів,у практичній частині розробляє покрокову інструкцію.

Кущовий відкритий урок з біології у 7−А класі провела Бігун І.М. Тема уроку:«Різноманітність та значення ссавців.» Цікавий задум уроку «Подорож лайнером із зупинками на островах» не залишив байдужими вчителів−біологів. Вчителька вільно володіє ІКТ,продумовує кожний слайд презентації, використовує інтерактивні вправи та уміло виділяє головне .Вдало використовує «метод випереджувальних завдань.»Урок отримав схвальні відгуки колег.

Вчителі МО природничого циклу готували учнів школи до районних конкурсів. Слід відзначити слідуючі:

−районний конкурс :«Євроатлантична інтеграція України.»(Бровді С.−IIIмісце)(вч.Сідак О.М.)

−участь у районному святі«Золота осінь»−IIмісце

− участь у всеукраїнському конкурсі :«Земля –наш спільний дім»−районний етап−II місце(вч.Бігун І.М.)

− участь у районному святі:«День Європи» (вч.Сідак О.М.)

−районний КВК з хімії (вч.Бордаш Л.М..).

Методоб'єднання вчителів математики, фізики та інформатики протягом навчального року провело 4 планові засідання. Головним напрямком у роботі методоб’єднання вчителі обрали впровадження інтерактивних технологій, пошук нових форм і методів навчання. Члени методоб'єднання активно ділилися новинками методичної літератури, проводили «круглі столи» з метою обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми ,а також з «важкими класами». Методичне об'єднання учителів математики, фізики інформатики (керівник ЧорбаТ.Л.) будувало роботу на таких основних завданнях, як розвиток професійної компетентності вчителів, їхня навчальна, пошуково-інформаційна робота, робота по практичному пристосуванню дітей до життя, їхня трудова та соціально-побутова орієнтація у майбутньому.

Цікавим та насиченим пізнавальним матеріалом відзначився відкритий урок з математики у 6−му класі на тему:«Раціональні числа та дії з ними.» (вч.Рацин Г.І.) Правильна побудова уроку,індивідуальний підхід,диференційовані завдання та доречне використання ІКТ сприяло створенню атмосфери, де учні можуть почерпати знання та розвинути свої пізнавальні інтереси.З великим задоволенням діти заочно мандрували замками Закарпаття, виконуючи при цьому різноманітні завдання(усні вправи вміло змінювали письмові,від розв’язування кросворду −до самостійної роботи.) .Варта відмітити ,що вчителька враховує індивідуальні особливості учнів 6−го класу ,матеріал викладає на високому рівні,користується проблемно –пошуковим методом.

Багато років учні нашої школи беруть участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (координаторЧорбаТ.Л.). Цього року учасниками конкурсу стали 70 учнів школи. Більшість дітей залучили Рацин Г.І. , Чорба Т.Л. та Шеверя С.М. Як результат ми одержали 12 добрих сертифікатів. Але учні школи не взяли участь у фізичному конкурсі «Левеня.»

Вчителі МО сформували команду учнів для участі в районних олімпіадах з математики, фізики та інформаційних технологій. Але, на жаль, призових місць у районі не маємо.

На базі нашої школи проводилися кущові засідання вчителів математики , фізики , інформатики ,де обговорювалися поточні методичні питання та велася підготовка до районних семінарів. Вчителі МО є постійними та активними учасниками районних семінарів.

Вчителі Рацин Г.І.та Лисак А.І.у цьому році приклали зусилля щодо підготовки учнів 11−их класів до ЗНО з математики та фізики.

Дирекцією школи ,згідно з планом роботи школи на 2017-2018 навчальний рік, у травні 2018 року було проведено директорські контрольні роботи з математики у 5−10 класах. Зміст контрольних робіт підібрано відповідно до навчальної програми у 2017-2018 навчального року.

Результати контрольних робіт подано у таблиці.

Клас Учнів у класі ПР СР ДР ВР Писало роботу Якість знань, %
Уч. % Уч. % Уч. % Уч. %
5 26 8 40 3 15 9 45 0 0 20 45
6 27 9 50 5 28 1 5 3 18 18 23
17 1 9 8 73 2 18 0 0 11 18
17 1 8 9 69 3 23 0 0 13 23
24 1 6 8 50 6 37 1 7 16 44
16 2 26 3 38 0 0 3 38 8 38
16 7 64 4 36 0 0 0 0 11 0
18 2 16 3 23 5 38 3 23 13 61
10А 16 6 66 2 22 0 0 1 12 9 12
10Б 16 3 30 4 40 3 30 0 0 10 30
11А 18 5 36 6 43 3 21 0 0 14 21
11Б 15 3 23 6 46 4 31 0 0 13 31

.Аналізуючи результати вчителям математики: Шеверя С.М.,Рацин Г.І.,Лисак А.І.,Чорба Т.Л.,НейметМ.Ю.потрібно:

1.​Спланувати і в системі працювати над усуненням прогалин в знаннях учнів.

2.Провести аналіз контрольних робіт з метою усунення помилок.

3.Проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньою мірою засвоїли програмовий матеріал з вищезазначених предметів.

МО вчителів іноземних мов

Методичне об’єднання вчителів іноземної мови(кер.Козак Т.Ю.)працює над проблемою:«Розвиток навичок аудіювання на уроках іноземної мови ». Головним завданнями в роботі методичного об’єднання в цьому навчальному році були:Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації, щодо викладання іноземної мови.Вивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи вчителів МО.

─Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі нетрадиційних та інтегрованих.

─ Стимулювати навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних та пошукових форм навчальної діяльності учнів.

Вчителі МО працюють над самоосвітніми проблемами, знайомлять зі своїми здобутками своїх колег на засіданнях методичного об’єднання.

Відбулося 4 засідання методичного об'єднання вчителівіноземної мови,за планом - п’ять. На них розглядалися організаційні питання ,проходив обмін досвідом з методичних проблем, ознайомлення з методичними новинками.

В рамках роботи кущового МО відбувся показовий відкритий урок у 9 –Б класі по темі "Наука і технічний прогрес" . Даний урок був узагальнюючим та систематизуючим .На уроці вчитель Роман Р.П використала матеріали електоронного підручника ,були проведені пасивні, активні та інтерактивні методи навчання: метод монологічного висловлювання, метод практичного виконання знань, індивідуальна робота, робота в групах, в парах, гра словесно-дедуктивний метод, використання інтерактивних технологій, а саме: метод "Мікрофон", "Мозковий штурм" ,використання пісні, міжпредметні зв'язки. Для створення максимально комфортних умов роботи на уроці було представлено необхідне обладнання та матеріали: інтерактивна дошка, аудіозапис, підручники, роздатковий матеріал по темі.

Діти працювали дуже активно, показали гарні знання, а гості висловили схвальні враження від уроку.

Також вчителі іноземної мови брали участь у фахових семінарах:

1.районний семінар вчителів іноземої мови( серпень),

2. семінар для молодих вчителів району на тему: «Особистісно-орієнтований підхід у вивченні англійської мови» на базі Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4(вересень),

3.семінар вчителів іноземних мов на тему: «Відео та комп’ютерна підтримка на уроках іноземної мови» на базі Виноградівського РМК (жовтень),

4.семінар-практикум вчителів іноземних мов на базі НВК. Тема: «Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках іноземних мов» ( грудень),

5.районний семінар вчителів іноземної мови на базі Вербовецької ЗОШ І-ІІІст. На тему:«Розвиток письмових умінь школярів» (березень)

6.курси для вчителів англійської мови, що працюють в початковій школі ( НУШ)

Традиційний тиждень іноземної мовивідбувся у травні 2018 року. Під час тижня учні школи готували та знайомилися зпроектними роботамиучнів. На цьому тижні вчителі проводили такі позакласні заходи:1.Лінійка відкриття.2.Конкурс плакатів та стінгазет.3.Перегляд англомовних фільмів.4.Нестандартний урок англійської мови: “English is Fun” .5. Гра-квест «English Wonderland».6. Конкурс «Намалюй літеру»

Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди має здійснюватися у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування допомагає учням оволодіти базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях.У методоб'єднанні вчителів іноземних мов організовано взаємовідвідування уроків.

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

Протягом року 4 учнів працювали у системі Малої академії наук.Велику увагу вчителі школи Лисак А.А.та Бордаш Л.М.приділяли науково-пошуковій діяльності учнів.

Окремо слід відмітити роботу Лисак А.А. у МАН. Під керівництвом вчителя, учениця 9−Б класу Бровді С. та учень 10−А класу Антолик В. взяли участь у I етапі (районному)конкурсу – захисту НДР МАН і зайняли I місце. Відповідно брали участь у II етапі(обласний),де Антолик В. виборов III місце.

Команда Бровді С.та Магочій Д.(кер. Лисак А.А) . взяли участь у всеукраїнському конкурсі науково−технічної творчості «Майбутнє України.» .Пройшовши обласний відбір, учениці змагалися у Києві. Бровді С.розробила проект «Розумний будинок»,а Магочій Д.−до нього модуль.В результаті ,учениця 9−Б класу Бровді С. ,отримала грант(грошову винагороду) на розвиток власного проекту.

Важливим стержнем у роботі вчительки Бордаш Л.М. є робота з обдарованими дітьми.

У районному конкурсі –захисті НДР МАН учениця 11−Б класу Рацин О. зайняла I місце ,а на обласному рівні –III місце. Учениця працювала над темою:«Біотест на дафнії»(кер.Бордаш Л.М.)

У всеукраїнському конкурсі МАН─Юніор, учениця 8─Б класу Мелай Ненсі виборола III місце.(кер.Бордаш Л.М.)

Саме любов до свого предмета призвели Бордаш Л.М та Лисак А.А до такого чудового результату.

У районному конкурсі «Ало ,ми шукаємо таланти» взяли участь молоді педагоги нашої школи Роман Р.П. та Феєр М.Ю. Вони представили на широкий загал свій невеликий досвід роботи ,а також змагалися з учителями району в ораторському мистецтві та в умінні вирішувати педагогічні ситуації. Приємно відмітити,що своїми виступами вони порадувами методистів відділу освіти та присутніх на конкурсі заступників директорів з НВР та почули слова подяки від вчителів району .Обидві учасниці конкурсу отримали сертифікати та символічні подарунки.

ДПА у 9−их класах проводилася згідно складеного графіка з таких предметів: українська мова,математика,біологія. Атестація проводилася за всіма вимогами, у письмовій формі .Учень 9−Б класу Балог Ігор з усіх предметів не атестований,тому до ДПА не допущений. Результати екзаменів подано у таблиці.

Таким чином, вчителі Лисак А.І.,Чорба Т.Л.,Скоблей Т.Є.,Пилип Г.Ф.,Сідак О.М.,Бігун І.М. забезпечили засвоєння програмового матеріалу в основному на середньому та достатньому та рівнях.

клас Укр. мова Математика Біологія
П С Д В П С Д В П С Д В
9 А(16 у). 5 4 4 3 9 5 2 5 6 4 1
9 Б(18у) 5 4 4 4 5 5 6 1 2 10 3 2

Виходячи із даних результатів вчителям необхідно :

−провести індивідуальну роботу над помилками з учнями , які отримали оцінки початкового рівня.

−вчителям математики звертати увагу на уроках на розвиток в учнів логічного мислення , просторової уяви та вміння охайно проводити оформлення математичних записів.

− раціонально використовувати робочий час на уроці, застосовувати індивідуальні та групові форми роботи, стимулювати творчу пошукову діяльність учнів.

ДПА у 11−му класі у форматі ЗНО

предмет Писало учнів П Р С.Р Д.Р В.Р СКЛАВ % Не скл/ %
річна. ДПА річна. ДПА річна. ДПА річна. ДПА
Укр..м 33 8 16 14 9 4 7 7 1 10 30 23 70
Історія 27 7 4 12 18 5 5 4 0 2 7 25 93
Матем 6 2 0 1 5 3 0 0 0 5 83 1 17
Біологія 22 10 6 7 11 4 4 1 1 15 68 7 32
Географ 5 1 1 2 2 2 2 0 0 3 60 2 40
Фізика 4 2 1 2 3 0 0 0 0 3 75 1 25

Спортивна робота у нашій школі.

Заслуговують на особливу увагу спортивні досягненнях наших учнів у 2017−2018н.р. Під керівництвом вчителя фізкультури Неймет І.І. команда Великокопанської ЗОШ по футболу виборола такі призові місця:

−5−ки вибороли III місце по футболу на приз клубу «Шкіряний м'яч»;

− збірна школи по футболу виборола I місце у першості району серед юнацьких команд ЗОШ I−IIIст;

− III місце у турнірі з міні−футболу серед юнаків присвячене заслуженому майстру спорту В.Рацу;

− III місце у новорічно−різдвяному турнірі з футболу серед юнаків 2007р.н. та молодших;

− II місце у відкритій зимовій першості м.Виноградів з міні−футболу серед юнацьких команд;

−II місце у чемпіонаті Виноградівського району з міні−футболу серед школярів на кубок «Олімпу»;

−4 місце у першості району з настільного тенісу;

−6 місце у першості району по волейболу серед ЗОШ.(вч.Дорогій М.В,)

Індивідуальне навчання

Відповідно до чинних вимог у школі організована робота з індивідуального навчання учнів. У 2017-2018 навчальному році за індивідуальними планами навчались 2 учнів (Дубровка Яна 7−Б та Чейпеш Тетяна 8−А). Навчальні заняття для учнів проходили систематично, школярі та їхні батьки відповідально ставилися до такої форми навчання.

Школа молодого вчителя

У 2017-2018н.р. функціонувала школа молодого вчителя «Шлях до майстерності» (керівник ШеверяС.М.). На початку вересня була організована наставницька робота з підвищення якості роботи молодих спеціалістів. У школі працювали четверо молодих вчителів:Бігун І.М.,Голіба Г.А., Пилип Г.Ф., Антолик В.М. Були розроблені індивідуальні плани їхньої роботи, також було сплановано роботу вчителів-наставників. Протягом року проведено п’ять занять школи. Розроблені пам’ятки та рекомендації до проведення уроку, позаурочних виховних заходів. Адміністрація закладу прагне популяризувати вчительську професію.

Індивідуальні й групові консультації сприяли покращенню ведення шкільної документації, організації самоосвіти вчителів, роботи з обдарованими дітьми, індивідуальної роботи з учнями, що мають початковий рівень навчальних досягнень, організації повторення та узагальнення навчального матеріалу, організованому проведенню державної підсумкової атестації.

Атестація та курсова перепідготовка

Важливим моментом у методичній роботі є атестація та курсова перепідготовка вчителів. У 2017-2018 н.р. перепідготовку пройшли 6 педагогічних працівників. Це Роман М.К.,Гусар Л.П.,Сливка М.В.,Фекете О.Б.,Ткачук О.А.,Чорба Н.І.

Атестація педагогічних працівників 2017-2018 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації школи, відвідування навчальних занять представниками адміністрації, членами атестаційної комісії; оформлення портфоліо та методичних папок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації 2017-2018 н .р встановлено:

─відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії та педагогічного звання Старший учитель» Гусар Л.П.(вч. української мови та літератури),

─відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії», та педагогічного звання« Старший учитель» Рацин Г.І. (вч.математики) .

.─встановлена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії», Лисак А.І.(вч. фізики та математики)

─Вчителям Роман Р.П.та Феєр М.Ю.− присвоєно 1 категорію

─Вчителям Бігун І.М.та Дорогій А.І.. – присвоєно 2 категорію.

В основному план методичної роботи за рік виконано. Однак, більше потрібно було працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи. Усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів, зобов’язувати всіх вчителів використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі, систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогами.

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків . При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу. Протягом навчального року розглянуті такі питання:

- Основні напрямки розвитку навчально виховного процесу в умовах формування Концепції нової української школи;

- Система роботи педколективу з питань підвищення ефективності уроку.

- Стан викладання математики в школі.

- Адаптація учнів п'ятого класу до умов навчання в школі II ступеня.

- Стан викладання біології в школі.

−Стан викладання економіки в школі.

- Підсумки атестації педагогічних кадрів.

Все частіше засідання педрад проходять нетрадиційно - у формі дискусії, мозкового штурму, діагностичного анкетування, роботі творчих груп, презентаціях. .Особлива роль на педагогічних радах відводиться творчим групам вчителів. Приємно відмітити ,що творчі групи вчителів«Веселка» та «Джерело» були дуже активними протягом навчального року. Вчителі ділилися власним досвідом з колегами,а також висловлювали свої позиції щодо НУШ та роботи в нових умовах.

В основному план методичної роботи за рік виконано. Однак, більше потрібно було працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи. Усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів, зобов’язувати всіх вчителів використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі, систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогами.

Початкова школа

Сучасна освіта має бути освітою для життя . Йдеться про те, що всі здобуті людиною знання мають активно й продуктивно використовуватися при вирішенні проблем, на які багате сучасне життя.

2017-2018 н.р. – це рік початку реформ в освіті, рік зародження НУШ.

Концепція Нової української школи – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, що почне діяти в 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника конкурентноздатним у ХХІ-му столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Усі реформи розпочинаються з початкової школи!
21 лютого 2018р., Кабінет Міністрів України затвердив новий Стандарт початкової освіти.

Саме за ним уже наступного навчального року навчатимуться усі перші класи. Робота над цим документом тривала близько року – за цей час його кілька разів переписали, змінили структуру . Та головне лишилося незмінним – компетентнісне навчання і орієнтація на результат.

Державний стандарт початкової освіти– це базовий документ, який визначає основні засади й підходи до навчання в початковій школі, а також вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти і загальний обсяг навчального навантаження.

Аналізуючи роботу МО вчителів початкових класів за 2017-2018 н.р., необхідно відзначити його цілеспрямованість у вирішенні навчально-виховних завдань, визначених проблемою школи «Удосконалення уроку через впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально - виховному процесі як шлях до забезпечення рівного доступу до якісної освіти» та проблемним питанням МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД «Сучасні технології навчання як засіб формування основних компетенцій молодшого школяра». У 2017-2018 н.р. МО спрямувало свою роботу на :

1. Вивчення науково-методичної літератури з формування ключових та основних компетентностей молодших школярів для успішного забезпечення наступності початкової та основної школи засобом діяльнісного навчання;

2. Спрямування всіх напрямів методичної роботи на впровадження змісту навчання на засадах компетентісного підходу як інструмента діяльності початкової освіти;

3. Забезпечення підготовки педагогів початкової школи до продовження впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, нових програм, підручників, посібників.

4. Узагальнення та аналіз роботи над провідною проблемою діяльності початкової школи, підготовка практичних рекомендацій з даного питання;

5. Створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів;

6. З метою формування предметних компетентностей, пізнавальної активності, творчого розвитку школярів активно використовувати різноманітні форми роботи, методи, прийоми та засоби;

7. Вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, підвищення професійної майстерності педагогів;

8. Підготовка учителів початкових класів до здійснення процесу соціалізації молодшого школяра в нових соціально-педагогічних умовах, до розробки та апробації моделі інноваційного соціалізуючого простору.

9. Створення варіативного освітнього середовища, що відповідає запитам батьків учнів початкової школи, забезпечення умов для розвитку особистості молодшого школяра, реалізація права на рівний доступ до якісної освіти.

10. Удосконалення змісту виховної роботи з дітьми, забезпечення потреби у здоровому способі життя, реалізації у творчій діяльності, співпраця з батьками і громадськими організаціями.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів (керівник Бенца О.І),продовжувало працювати над впровадженням Державних стандартів загальної початкової освіти, створенням умов для виникнення в учнів мотивації до навчання, бажання і здатності самостійно вчитися і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. Творчий колектив учителів початкових класів перебуває у постійному пошуку, впроваджуючи у практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках. Вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до розвитку пізнавальних та творчих здібностей. Використовують різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних навичок.

Вчителі початкових класів,які навчатимуть у новому навчальному році

перші класи ,пройшли онлайн-курс і отримали сертифікати за успішне його проходження.

Протягом навчального року було проведено чотири планові засідання МО, на яких постійно висвітлювались питання нововведень, їх зміст та вимоги, ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами МОН України, надавалася методична допомога молодим спеціалістам, проходили дискутування з приводу новинок фахової преси, велося обговорення змін щодо ведення шкільної документації, розглядалися питання дотримання єдиних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, зміст і завдання семестрових зрізів знань учнів, ДПА у 4-х класах, вимоги до самопідготовки у ГПД. Також значна увага приділялася питанню впровадження Нової Української школи.

Належну увагу педагоги приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи.

Кожен вчитель брав активну участь у роботі МО: давали відкриті уроки, виховні заходи, активно ділилися здобутками, досвідом, майстерністю. Учителі початкових класів провели декілька відкритих занять. А саме:

Відкритий урок-подорож з математики у 2 – В класі «У пошуках скарбів»(вчитель Фекете О.Б.). Насамперед, урок звертає на себе увагу нестандартною формою проведення. Варто відмітити вдале планування уроку, цікавий підхід у досягненні поставленої мети, різноманітність видів робіт на уроці, а також активність учнів в ході навчальної діяльності, позитивну налаштованість на роботу.Фахова майстерність педагога проявилася у високому рівні проведеного уроку.

Відкритий урок з природознавства в 2 – А класі на тему «Весна в природі. Комахи навесні» (вчитель Сливка М.В.).На уроці вчитель вдало застосовувала ІКТ, що дозволило учням наочно побачити зміни, які відбуваються в природі навесні, цікаві аспекти життя комах у весняну пору року. На ефективність діяльності учнів на уроці позитивно впливали різні форми роботи, що підводили їх до встановлення причинно-наслідкових зв’язків, первинних висновків, висловлення власних оцінних суджень. Досконале володіння навчальним матеріалом, детальне планування уроку, висока майстерність педагога зробили заняття насиченим, цікавим, багатогранним і змістовним.

Виховна година у ГПД з учнями 3 кл. на тему «Здоров’я людини – найбільший скарб» (вихователь Дорогій А.І.). Педагог спрямувала свою роботу на виховання в учнів ціннісного ставлення до здоров’я, розуміння важливості здорового способу життя, корисності здорового харчування та фізичної культури для повноцінного і гармонійного повсякдення людини. Виховна година пройшла змістовно, цікаво і захоплююче.

Виховна година у 2 – Б класі «Дружба – найцінніший скарб» (вчитель Мазуряк Т.В.), на якій вдало було застосовано різні форми роботи, які плавно переходили одна в одну та спонукали учнів до роздумів та висловлення власних думок щодо сутності дружби, шляхів зміцнення дружніх стосунків та подолання непорозумінь. Кульмінацією виховної години стало складання учнями законів дружби. Проведена виховна година свідчить про високу майстерність педагога, вміння працювати з учнями, створюючи сприятливу атмосферу на уроці.

У 1 семестрі у 4−их класах було проведено зрізові контрольні роботи з української.мови та математики та проведено перевірку навички читання у 2−4 класах.

У 2 семестрі проведено підсумкові контрольні роботи з математики та української мови , а також проведено перевірку навички читання у 2−4 класах. За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та виявлення недоліків, зібрані та проаналізовані інформаційно-статистичні матеріали успішності та якості знань.

Виконання програми з читання реалізується відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

Відповідно до плану роботи школи адміністрацією вивчалася робота вчителів 2-4 класів над формуванням, розвитком і удосконаленням навичок читання. Перевірка навичок читання незнайомого тексту здійснювалася індивідуально у присутності заступника директора з навчально-виховної роботиу початкових класах.

Перевіркою охоплено 148 учнів, а саме:

2 класу – 60 учн.

3 класу – 38 учн.

4 класу –50 учн.

Під час перевірки в 2-4 класах перевірялися: спосіб читання, правильність читання, виразність читання, свідомість читання, темп читання.

На відмінно справилися з незнайомим текстом слідуючі учні:

2−А клас (вч. Сливка М.В.) Фурик Д.,Чорба М.,Пилип В.

2−Б (вч. Мазуряк Т.В.) Балаж Р.,Ковач Б.,Феєр Р.

2−В(вч.Фекете О.Б.) Бігун Ю.,Лисак С.,Дорогій Н.,Боршош Т.

3-А (вч. Дорогій І.М.)Дорогій В.,Скоблей А.,Корик П.

3-Б (вч. Роман М.К.)ФурикЄ.,Попович Н.,Пилип А.

4-А (вч. Ткачук О.А.)Пилип Н.,Плиска А.,Кіш Б.

4−Б (вч.Староста Т.І) Гусар А., Шпірь К.,Вейбер Е.

4−В (вч.Чорба Н.І) Журавльов О., Чутора М., Фера А., Чутора К.

Результати перевірки навички читання учнів 2-4 класів свідчать про те, що програмові вимоги з навички читання в основному виконуються. Школярі вміють передавати основний зміст прочитаного за допомогою запитань учителя.

ДПА у 4−их класах проводилася згідно складеного графіка з таких предметів:українська мова,математика. Атестація проводилася за всіма вимо- гами, у формі підсумкових контрольних робіт

ДПА з української мови проводилася з метою перевірки мовленнєвих умінь і навичок правопису учнів, а також їх здатності практичного застосовувати здобуті мовні знання. Для перевірки мовленнєвих умінь учням пропонується написати зв’язний текст на задану тему, правописних – списати запропонований текст. Мовні знання і уміння перевіряються за допомогою тестових завдань

Атестаційна робота з математики складалася з шести завдань: завдання на обчислення значення виразу,завдання на порівняння чисел і величин, перетворення величин, знаходження частини від числа, завдання геометричного змісту, текстової задачіами, у формі підсумкових контрольних робіт.

Таким чином, вчителі початкових класів Ткачук О.А.,Староста Т.І.та Чорба Н.І. забезпечили засвоєння програмового матеріалу на середньому ,достатньому та високому рівнях. Цьому передувало використання різноманітних форм організації навчально-виховного процесу ,що дозволило учителям підвищити в учнів інтерес до навчання.

Багато часу вчителі приділяли роботі з обдарованими дітьми з метою розвитку їх творчих здібностей, природнього потенціалу, пізнавальних інтересів. Зокрема, учні 1-4 класів протягом навчального року брали участь в різноманітних конкурсах. Це:

- Міжнародний конкурс знавців рідної мови ім. П.Яцика,

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»,

- Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»,

- Шкільний конкурс урожаю «Золота осінь»,

- Конкурс «Великодня писанка» і т.д.

Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими.

У травні (07.05.18 – 12.05.18) було проведено Тиждень початкової школи з порядком денним:

07.05.: відкриття Тижня початкових класів;

08.05.:проведення брейн-рингу між вихованцями ;

10.05: предметний день (проведення вікторин, конкурсів, змагань між паралельними класами);

11.05: закриття тижня початкових класів та свято «Прощання з Букварем» у перших класах.

Протягом року проведені такі позакласні заходи:

1 клас « Свято Букварика»(вч Бенца О.І., Жидик О.М.)

4 клас «Свято Миколая»(вч Ткачук О.А.,Староста Т .І.,Чорба Н.І.

4 клас «Прощавай початкова школо»(вч. Ткачук О.А.,Староста Т .І.,Чорба Н.І.)

2 клас-екскурсія«Нарцисове поле-Оленяча ферма»(вч.СливкаМ.В.,Мазуряк Т.В..Фекете О.Б.)

3 клас- організовано екскурсію на озеро Синевир(вч. Дорогій І.М.)

4-ті класи-екскурсія у замки Мукачева(вч.Ткачук О.А.,Староста Т .І.,Чорба Н.І.)

2−4класи - організовано екскурсію в межах нашого села.

Вчителі початкової школи турбуються про те, щоб учні почували себе тут затишно і комфортно. В класах оновлюються стенди, поліпшується матеріальна база. Уроки вчителів початкової школи відрізняє високий професійний рівень педагогічної майстерності, творча активність учнів, демократичний стиль спілкування.

Навчальна діяльність учнів:

Станом на 1 вересня 2017 р. до першого класу було прийнято 52 учнів. 2 учнів з середньої ланки здобували освіту за індивідуальною формою навчання (за станом здоров’я). У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. У 2017-2018 році у Великокопанській ЗОШ було 33 випускників 11-х класів, які проходили обов’язкову ДПА у формі ЗНО з трьох предметів, та 34 випускників 9-х класів.

Аналіз виховної роботи за 2017/2018 навчальний рік

Виховна робота в школі протягом 2017-2018 н.р. була спрямована на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243., «Концепції національно-патріотичного виховання»

Тема виховної роботи – формування ключових компетентностей учнів шляхом впровадження особистісно орієнтованого виховання та учнівського врядування.

Мета виховної роботи – забезпечити реалізацію концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, сприяння вихованню здорової нації; формування особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: громадянське виховання, робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Шкільний психолог, педагог – організатор, соціальний педагог, класні керівники брали участь в районних, міських та обласних заходах з питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно зі шкільним психологом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів, продовжували роботу над складанням «Карт індивідуального психологічного розвитку учнів».

Протягом навчального року згідно з планом роботи школи проводились засідання методичного об’єднання класних керівників , яке очолювала Василькун Тетяна Олександрівна, наради при директорові та заступниках директора, де визначалися напрямки, цілі, форми та методи виховної роботи, шляхи досягнення більшої ефективності виховного процесу.

Виховні заходи, що проводились протягом навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів.

Проведено загальношкільні батьківські збори «Попередження та профілактика правопорушень серед учнівської молоді», «Зорепад дитячих талантів».

Організація роботи з удосконалення виховного процесу й підвищення його ефективності – один з основних напрямів роботи заступника директора з виховної роботи, бо вона полягає в доведенні до конкретних виконавців, а саме, класних керівників, вихователів, батьків, учнів, основних ідей і завдань діяльності школи. Контроль за станом виховної роботи в даній школі здійснюється через засідання педагогічної ради, вивчення стану роботи з певного напрямку, через систематичне відвідування занять дитячих об’єднань, занять гуртків, позакласних заходів та виховних годин.

На початку 2017-2018 навчального року видано накази

« Про систему виховної роботи в школі»;

«Про створення Ради по профілактиці правопорушень»;

« Про функціональні обов’язки класних керівників 1-11 класів».

З метою створення умов для самореалізації особистості та активізації

виховної роботи в школі було проведено:

- Свято Першого та Останнього дзвоника

- Свято до Дня вчителя

-Посвята в старшокласники

- Акція «Молодь за здоровий спосіб життя»

- Випуск плакатів «У майбутнє без цигарок»

- Акція «Спасибі! Ні!»( до Дня боротьби зі СНІДом ) - День перемоги

- День матері

- Свято Миколая

- Новорічні свята

-Вечір відпочинку до Дня святого Миколая

- День довкілля

- День збройних Сил України

- День Соборності

- День визволення села, Закарпаття від німецько-фашистських загарбників

- День пам’яті жертв голодомору

- Чорнобильські події (день пам’яті)

- Шевченківський тиждень

- Тиждень правових знань

- Екскурсія в Ужгородський замок( до Дня туризму)

- Спортивні змагання (до Дня фізкультури і спорту)

-Дитяча військово-спортивна гра «Джура»

- Свято «Моя мова кольорова »

- Конкурс авторських віршів до Дня рідної мови;

- Вшанування ветеранів до Дня Перемоги;

- Тематичні інформаційні години до Дня партизанської слави та визволення села від фашистських загарбників»;

- до Дня матері «Мати моя рідна»

- зустріч з працівниками правоохоронних органів

- перегляд фільму «Будь обачним» на тему протидії торгівлі людьми

- заняття «Закон обов’язковий для всіх»

- диспут «Як ти оцінюєш правові та моральні норми у своєму житті»

- обговорення « Декларації прав дитини» та інше.

Учні нашої школи брали участь у районних та обласних конкурсах і мають такі досягнення:

- Районний конкурс «Воскресни,Писанко!»-ІІ місце ,ІІІ місце ,ІІ- місце

- Конкурс декоративно-ужиткового мистецтва - ІІ місце

-Грамота за відродження національних традицій у конкурсі «Вертепне дійство»- ІІ місце

-Грамота за І місце у районному конкурсі агітбригад юних пожежників

-Районний конкурс до Дня землі - ІІ місце

-Районна гра «Джура» -ІІ місце,ІІ місце,ІІІ місце

-І місце у районному конкурсі волонтерів «Покоління великих сердець»

Команда футболістів серед юнаків є неодноразовими переможцями районних та шкільних змагань.

Серед функціональних обов’язків заступника директора з виховної роботи важливе значення має організація роботи класних керівників, а саме методоб’єднання класних керівників, до якого входять 22класні керівники. Засідання м/о класних керівників проводяться 4 рази на рік. При плануванні тематики засідань враховуються пріоритетні напрямки виховної роботи. Робота даного методичного об’єднання спланована методично правильно. По різних напрямках виховної роботи є виступи та методичні рекомендації заступника директора з виховної роботи Василькун Т.О. Оформлені папки з методичним та роздатковим матеріалом з досвіду роботи класних керівників. Всі учасники навчально-виховного процесу дотримуються єдиного режиму виховної роботи: виховні години, класні збори, засідання учкому та старостату проводились згідно графіків. Класні керівники в роботі використовують найрізноманітніші форми роботи: диспути, ділові розмови, години спілкування, заочні подорожі, конкурси та багато інших. На протязі навчального року було проведено відкриті виховні години у 9-А класі (Сідак О.М.),2-Б класі «Дружба» (Мазуряк Т.В.),3-Б класі «Здоров’я- найцінніший скарб» (Дорогі А.І.) Перевірка засвідчила,що класні керівники грамотно планують роботу,дотримуються структури планування виховної роботи. Слід відмітити роботу класних керівників: Геращенко Т.А.,Козак Т.Ю.,Бордаш Л.М.,Роман Р.П.,Феєр М.Ю. та класних керівників початкових класів.

Гуртки, об’єднання за інтересами є найпоширенішими формами позакласних занять з учнями. У школі діють сімнадцять різнопрофільних гуртків, мета яких задоволення і розвиток творчих здібностей дітей, їх морально-духовне збагачення, фізичний розвиток. В основному в школі переважають гуртки художньо-естетичному напрямку позашкільної освіти. Тому деякі учні школи беруть участь у 3-4 гуртках одночасно, що дає можливість розвивати їх пізнавальні інтереси. Аналіз показує,що охоплено позакласною роботою 94%учнів школи, що є хорошим результом. Всі гуртки працюють за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Вихованці гуртків «Хореографічний» , «Історичне краєзнавство», «Пальчиковий театр» є активними учасниками заходів,що проводяться у школі та районі. На базі школи було проведено відкрите районне заняття історико-краєзнавчого гуртка(Геращенко Т.А.)

Учнівський комітет покликаний згуртувати та зацікавити школярів

спільними ідеями, які спрямовані на виховання активних громадян України. Обрана модель учкому допомагає тісніше співпрацювати учнівському та учительському колективам на засадах співробітництва. У школі діє 4комісії учкому, а саме:

- навчальна комісія

- комісія по дисципліни і порядку

- культмасова комісія

- редакційна комісія

Кожна комісія має голову, заступника та своїх координаторів. Робота учкому потребує удосконалення.

Для координації взаємодії сім’ї, громадськості, в школі створено шкільну раду по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх. Працює рада давно і постійно. Найбільш поширені серед профілактичних заходів у школі бесіди, у разі потреби до школи викликаються батьки, налагоджена співпраця з представниками правоохоронних органів. Учні ,які схильні до правопорушень та з девіантною поведінкою залучені до роботи у гуртках, спортивних змаганнях, охоче приймають участь у трудових десантах. Робота з батьками проводилась на класних та загальношкільних батьківських зборах, а також на засіданнях батьківського комітету та індивідуально за потребою. Періодично проводилися рейди «Урок», «Відвідування». Результати фіксувалися у наказах,протоколах батьківських зборів,засідань комісії дисципліни і порядку,ради профілактики,актах обстеження,класних зборах.

Роботу лекторської групи у школі започатковано давно. За час свого існування в школі лекторська група стала доброю школою підготовки до життя найбільш активних учнів. Щороку члени групи відзначають знаменні і ювілейні дати, використовуючи такі форми роботи як зустрічі, круглі столи, інформаційні листки.Учні засвоюють перші навички публічних виступів.

Педагогом-організатор Голіба Г.А. організувала роботу чотирьох дитячих об’єднань за інтересами та профільного загону «Юних Інспекторів дорожного руху». Займаються в дитячих об’єднаннях 75 учнів, залучені також учні,схильні до правопорушень. Вся документація педагога-організатора відповідає нормативним та методичним рекомендаціям.

З метою активізації пізнавальних інтересів та виховання естетичних смаків було організовано відвідування музеїв, виставок, проводились різноманітні екскурсії по рідному краю:Мукачівський замок,Ужгородський замок,Нарцисове поле,озеро Синевир та інші.

Велика увага у виховній роботі приділялася розвитку волонтерського руху. Учні взяли участь у акції «Новорічний подарунок захиснику Вітчизни», «Великодній кошик», «Добрий вчинок». Заслуговує на повагу проведення благодійних акцій на лікування хворих дітей нашого району. Рухом підтримки закарпатських військових Виноградівщини вручено подяку від волонтерів.

Спортивно-масова робота в школі планується та проводиться згідно з районними, міськими та обласними заходами. Учні школи брали участь у спортивних змаганнях, естафетах, конкурсах від районного до обласного рівнів. Слід відзначити успішні виступи команди з футболу, до складу якої входили учні нашої школи.

Робота з батьками здійснюється в межах батьківського лекторію; систематично (4 рази на рік) проводяться батьківські збори, де виступають: директор школи, його заступники, шкільний психолог, соціальний педагог, лікарі, юристи, працівники правоохоронних органів. Батьківським комітетом школи на засіданнях розглядаються проблемні питання школи.

Але в організації виховної роботи школи є певні недоліки: потребує подальшого розвитку робота учнівського врядування.

Особливу увагу потрібно звернути на просвітницьку роботу серед батьківських громад не лише на загальношкільних зборах,але і на класних батьківських зборах.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• сиріт – 1;

• напівсиріт –24;
• інвалідів – 7;
• чорнобильців – 1;
• з неповних сімей – 16;
• багатодітних – 108;

Учні, батьки яких учасники АТО-9

Також за бюджетний кошт діти учасників АТО щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 13 грн. Організовано гаряче харчування для 204 учнів груп продовженого дня та учнів 5-11 класів за рахунок батьків з розрахунку 13 грн. на одного учня.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

В школі створений медичний кабінет, який забезпечений матеріалами та медикаментами для надання першої допомоги для учасників навчально- виховного процесу. Штатною медсестрою є фахівець з відповідною медичною освітою (Гулянич Н.М.) Згідно посадових обов'язків вона здійснює періодичний профілактичний медогляд дітей, подає інформацію в управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА та районну лікарню про випадки захворювання, надає в разі потреби первинну допомогу. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм в навчальних приміщеннях, у шкільній їдальні, проводить дезинфекційні заходи, веде облік медичних карток та профілактичних щеплень учнів школи. Надає практичну допомогу класним керівникам в проведенні бесід, заходів профілактичного та інформаційного характеру.

Добре налагоджена в школі робота по проведенні медичного огляду учнів, моніторинг і корекція стану їхнього здоров'я, здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм. За результатами поглибленого медичного огляду на кожен клас розробляють листки здоров'я і здійснюється розподіл учні за медичними групами. Систематично учні школи проходять медичні огляди фахівцями сільської амбулаторії, в разі потреби - спеціалістами Виноградівської районної лікарні. Здійснюється профілактичне щеплення та вакцинація учнів, ведеться постійний моніторинг епідемічної ситуації в навчальному закладі.

Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

Всі працівники школи щорічно проходять професійний медичний огляд в районній лікарні з відповідним записом у санітарній книжці та отриманням допуску до роботи в школі.

Серед проблем пов’язаних з медичним обслуговуванням, слід відмітити:

· відсутність надходжень в потрібному об'ємі медичних препаратів;

· несвоєчасне надходження дезінфікуючих засобів.

Матеріально технічна база

Будівля школи прийнята в експлуатацію 28 років назад. Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази,підтриманню її у робочому стані . Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Виноградівської РДА .

Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань було придбано морозильну камеру, 4-плеї для кухонної плити і крейда. На території школи було насаджено дерева береза, сосна та дуб. За підтримки вчителів початкової ланки та батьківського комітету зроблено ремонт класних приміщень перших четвертих класів.

Працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти планово проводиться інвентаризація майна,зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація матеріали списуються або оприбутковуються .

Проблемою залишається заміна решту вікон які є аварійними, і є небезпекою для здоров'я учнів, особливо зимою. Другою проблемою залишається заміна даху яка дуже є сильно аварійною навіть при невеликій зливі вода пробирається в класи.

Управління

Ефективність управлінських рішень багато в чому визначається досвідом роботи керівника, умінням об’єктивно вивчити та оцінити ситуацію, накреслити чіткий план реалізації шляхів розв'язання. Управління школою здійснювалося згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Аналіз результатів внутришкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи та відповідних наказах по школі. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти вирішення, з яких обирається найбільш оптимальний. Враховуючи сучасні реалії, учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру , створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Наявні результати і здобутки в управлінні закладом-це не моя особиста заслуга, це клопітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора з навчально- виховної роботи, з виховної роботи, з господарської частини, кожного працівника нашого педагогічного та обслуговуючого колективу та батьків. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

/Files/images/uzori/C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved_Images_5c927e209eee-1[1].gif

/Files/images/gerb_new_77-min.png ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ЗА 2016-2017 н.р.

Презентація -ЗАВАНТАЖИТИ

Великокопанська ЗОШ І-ІІІ ступенів - це загальноосвітній навчальний заклад для дітей різного інтелектуального рівня розвитку, який продовжує кращі традиції класичної освіти, одночасно використовуючи інноваційні підходи та технології організації навчально-виховного процесу на рівні сучасних вимог.
Організація навчально-виховної роботи в школі обумовлена нормативно-правовою базою в галузі освіти і спрямована на забезпечення якості освіти.
У своїй діяльності колектив школи керується основними положеннями Конституції України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про мови в Україні", "Про охорону дитинства", Національної доктрини розвитку освіти, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти, науки, молоді і спорту, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА, управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА .
Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 №472771 від 19.12. 2002 року. Ідентифікаційний код 26213733.

- Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДПОУ) ААБ № 370815 від 26.09.2013 року видана Державним комітетом статистики України .

- Статут ЗОШ І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області , затверджений рішенням 23 сесії шостого скликання Виноградівської районної ради № 424 від 04.04. 2014 року.

- Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу (протокол №1 від 30.08.2013 р.).

- Правила для учнів.

- Колективний договір між адміністрацією школи і профспілковим комітетом, схвалений загальними зборами трудового колективу року, (протокол №4 від 03.01. 2014р.).

- Посадові інструкції працівників школи.

На початок 2016 навчального року налічувалось 446 учнів, укомплектовано 23 клас.

В школі на початок 2016-2017 н.р. нараховувалося 48 педпрацівників та 28 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Педагогічний колектив в основному забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України. Здійснюється робота зі створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти.

Методична робота

У 2016-2017 н.р. методична робота у школі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2016 −2017 н.р., на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.Прямою, безпосередньою метою методичної роботи в школі є ріст рівня педагогічної майстерності вчителя і педагогічного колективу.Найголовнішим та істотним у методичній роботі в школі є надання реальної, діючої допомоги вчителям, класним керівникам, вихователям у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь необхідних для сучасного педагога.На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ №75 від 31 .08.2016 р. по школі «Про організацію методичної роботи на 2016−2017 н. р.

Головні завдання методичної роботи в 2016−2017 н. р. полягають у:· спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;·

сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;

· підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;

· створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

· вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів школи, району ,області, України.

У 2016/2017н. р. педагогічний колектив працює над методичною проблемою:«Вдосконалення уроку через впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій як основи рівного доступу учнів до якісної освіти». Хочу зазначити ,що це проблемне питання залишається для нас актуальним протягом декількох років ,але воно потребувало ще додаткового вивчення виходячи з ситуації у методичній роботі. Хоча назріло також нове проблемне питання « Проблеми між початковою та середньою ланкою та шляхи їх вирішення.» Але дирекція школи паралельно вивчає і це питання.В школі організовано роботу методичної ради та створено 6 методичних об’єднань вчителів.

− суспільно - гуманітарного циклу (кер.Гусар Л.П.)

− вчителів природничого циклу (кер. Сідак О.М.)

− вчителів фізики та математики та інформатики (кер.ЧорбаТ.Л.)

− вчителів початкових класів (кер.Жидик О.М.)

− вчителів іноземних мов (кер. Козак Т.Ю.)

− класних керівників (кер. Василькун Т.О.)

Методичну роботу школи координувала методична рада. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

1. Про підсумки роботи у 2015-2016 н.р. та організацію методичної роботи школи у 2016-2017н.р.

2. Про організацію роботи над єдиною методичною темою.

3. Про затвердження планів шкільних методичних об’єднань.

4. Про підготовку учнів до участі у шкільних, районних олімпіадах.

5. Про підсумки участі учнів у шкільних, районних олімпіадах .

6.Про участь учнів 9,11 та 10 их класів у моніторингових дослідженнях.

7.Про підготовку учнів 4, 9 их класів до ДПА ,11класів до ЗНО.

На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання навчання і виховання учнів. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів у 2016-2017н.р.

1. Постійно вивчали і проводили відповідну роботу по виконанню нормативних документів, інструкцій, інструктивно-методичних листів, інформативно-правової бази школи.

2. Впроваджували в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, сучасних інтерактивних методів навчання.

3. З метою обміну досвідом проводили відкриті уроки, ігри, творчі звіти.

4. Вели роботу по підвищенню якості навчання і відповідальності за результати успішності, здійснення моніторингових досліджень, обговорення аналізу результатів проведення моніторингових досліджень, обговорення шляхів покращення рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін.

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднувалися з індивідуальними. Значна увага приділялася самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працював над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій управління освіти. Адже підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу з окремих предметів

Учителі методичного об'єднання суспільно-гуманітарного циклу працювали над проблемою «Оптимальне використання інноваційних технологій на уроках суспільно-гуманітарного циклу».

Були проведено 4 засідання методичного обєднання, на яких розглядались питання опрацювання методичних рекомендацій МОН України щодо викладання української мови та літератури,зарубіжної літератури, художньої культури, правознавства та історії у 2016-17н.р., та забезпечення наступності і перспективності в навчанні та вихованні учнів під час переходу з початкової в основну школу.

З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи вчителів району та області, відвідували районні семінари.Особливо хочеться відмітити слідуючі відкриті уроки:

− урок літератури рідного краю у 8−Б класі на тему:« Гренджа–Донський –літописець Карпатської України» (вч.Скоблей Т.Є.) Надзвичайно цікавий урок ,на якому учні опрацювали великий матеріал ,а вчителька показала велику пошукову роботу та глибоко розкрила перед учнями воістину титанічну постать поета,письменника ,патріота. Цей урок є справжнім майстер−класом для молодих педагогів.

На високу оцінку заслуговує відкритий урок у 6−Б класі з української мови на тему:«Вживання числівників для позначення часу, дат.» (вч. Гусар Л.П.) На уроці учні будували речення з числівниками та вчилися правильно вживати їх в усному мовленні.

Вдало підібрана презентація та відео−урок з О.Авраменком свідчить про те ,що вчителька працює з великим ентузіазмом та постійно у творчому пошуку.

Нікого не залишив байдужим відкритий урок із зарубіжної літератури з комп’ютерною підтримкою у 6−А класі на тему:«Генрі Лонгфелло « Пісня про Гайявату». (вч.Василькун Т.О.)

Відеофільм, показ слайдів та різноманітні інтерактивні вправи спонукали учнів до роботи та демонстрації своїхартистичних здібностей.

Плиска Т.І. як член методоб'єднання атестувалася на першу категорію ,але по поважній причині відкритий урок перенесено на наступний н.р.

Робота цього методоб’єднання дуже різноманітна. Вчителька Скоблей Т.Є. та учень 11−Бкласу Кедик М. взяли участь у районній конференції «Я син народа, що вгору йде» до 160−річчя від дня народження І.Франка (23.09) Також Скоблей Т.Є. підготувала позакласний захід «України мова барвінкова» присвячене Дню української писемності і мови.(09.11). Плиска Т.І. організувала з учнями 9 класів радіодиктант національної єдності. До цього міроприємства були залучені і інші учні школи, а також вчителі. Скоблей Т.Є. залучалися до всіх комісій по перевіркам на олімпіадах та різноманітних конкурсах. На базі нашої школи відбувалися кущові засідання бо Скоблей Т.Є. є саме головою куща. Гусар Л.П. та Скоблей Т.Є. взяли активну участь у районному семінарі майстер−класі «Інноваційні технології на уроках укр.мови та літ.» Вони мали змогу поділитися досвідом роботи з колегами району.

Філологи організували зустріч учнів школи з цікавими людьми:

Александер Хуст(письменник,мешканець с.М.Копаня) та Надія Любка(поетеса родом з с.Олешник).

У рамках тижня укр.мови та літ.вчителями Плиска Т.І та Пилип Г.Ф.була проведена літ.муз.композиція «Дивосвіт моєї мови»,калейдоскоп− вікторина «Мова –неопалима моя купина» (вч.Гусар Л.П), літ.муз. композиція«Хотіла б я піснею стати»(Пилип Є.М.) У рамках Шевченківських днів організовано літ.муз.композицію «Низький уклін ,тобі Тарасе»(вч.Плиска Т.І.та Пилип Г.Ф.)

Вчителькою історії Геращенко Т.А. організовано екскурсії на озеро Синевир та у Колочаву−село десяти музеїв. Також вч .історії Геращенко Т.А. та Неймет О.М. організували перегляд кінофільмів про Карпатську Україну та «Гіркі жнива». Вчителями історії придбано стенд присвячений героям АТО.

Учні школи взяли участь у олімпіадахз української мови та історії, але не показали високих результатів. Також ми не маємо призових місць у конкурсі знавців рідної мови ім.П.Яцика. У всеукраїнському конкурсі «Малюнок, вірш, лист до матері» уч.8−Б класу Бровді С. зайняла II та III місце.

Хочу окремо зазначити, що Гусар Л.П. та Скоблей Т.Є. приклали багато зусиль щодо підготовки учнів 11−их класів до ЗНО.

Методоб'єднання СГЦ виконало всі поставлені перед ними завдання.

Шкільне методичне об’єднання вчителів природничого циклу в цьому році приділяло увагу застосуванню сучасних технологій для розвитку здібностей учнів. Як результат − наша школа отримала двох призерів районних олімпіад. 1 місце з трудового навчання зайняла учениця 8−Б класу Бровді С. (вч.Феєр М.Ю.) Цей факт свідчить про те ,що вчителька добре працює та вміло відібрала учасника для районної олімпіади. Також, Мелай Ненсі –учениця 7−Б класу ,зайняла 2 місце з хімії (.Вч.Бордаш Л.М.) Звичайно це принесло велике задоволення вчительці, а дирекція школи вдячна за рівень підготовки до олімпіад.

Основним стержнем у роботі цього методоб’єднання є участь Бордаш Л.М. у конкурсі «Вчитель року −2017» у номінації «Біологія». Надзвичайно велика робота та

любов до предмета призвели до чудового результату. Бордаш Л.М. у великій конкуренції зайняла 1 місце у районі та стала лауреатом конкурсу в області. За планом роботи ,вчителька мала поділитися своїм досвідом та показати майстер−клас на педраді ,але події квітня−травня (велика загруженість) відтермінувало це на наступний н.р.

Тиждень географії що проводився у нашій школі був насичений цікавими вікторинами,конкурсами між паралельними класами. Велику роботу тут провели Сідак О.М. та Бордаш Л.М.Ще треба відмітити участь Рацин О.О – учениці 10−Бкласу у 1 етапі захисту науково−дослідницьких робіт. (вч.Бордаш Л.М.) Це МАН. Учениця працювала за темою:«Іхтіофауна річки Гашпарки».

Окремо, треба зазначити, що команда «Крапля» нашої школи зайняла призове 3 місце у районному конкурсі з географії.

Методоб'єднання вчителів математики ,фізики та інформатики протягом навчального року провело 4 планові засідання. Головним напрямком у роботі методоб’єднання вчителі обрали впровадження інтерактивних технологій, пошук нових форм і методів навчання. Члени методоб'єднання активно ділилися новинками методичної літератури, проводили «круглі столи» з метою обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми ,а також з «важкими класами». Цікавим насиченим ,пізнавальним матеріалом відзначився відкритий урок з фізики у 9−Б класі на тему:«Послідовне та паралельне з’єднання провідників» (вч.Чонка О.О) Слід відмітити ,що вчитель враховує індивідуальні особливості учнів 9−Бкласу ,проте матеріал викладає на високому рівні,користується проблемно –пошуковим методом, демонструє досліди та приводить приклади з життя.

Заслуговує на особливу увагу відкритий урок з алгебри у 9−Бкласі (вч. Неймет М.Ю). Тема уроку:«Розв'язування систем рівнянь з двома змінними». Правильна побудова уроку,індивідуальний підхід,диференційовані завдання та доречне використання ІКТ сприяло створенню атмосфери, де учні можуть почерпати знання та розвинути свої пізнавальні інтереси.

Окремі учні школи взяли участь в олімпіадах з математики, фізики та інформаційних технологіях. Але, на жаль, призових місць у районі не маємо.

Цікаво та насичено прийшов тиждень математики, фізики та інформатики у нашій школі.

У рамках тижня було проведено брейн−ринг між 6− ми класами (вч.Чорба Т.Л.),конференція:«Перспективи розвитку ядерної енергетики в Україні. Чорнобиль. Екологічні проблеми.» (вч.Лисак А.І.) Глибоке знання предмету та підготовка до міроприємства дало змогу вчителю вільно спілкуватися із учнями 9−11 класів та відповідати на запитання.

Для учнів 5−6 класів було підготовлено позакласний захід:«Фізика навколо нас» (вч.Чонка О.О.) Впродовж майже двох уроків вчитель демонстрував цікаві досліди ,пояснював різні фізичні явища, прививаючи любов до предмету школярам.

Також треба відмітити високу активність учнів усіх класів у виготовленні тематичних газет.

Окремо слід відмітити роботу Лисак А.А.у МАН. Під керівництвом вчителя дві учениці 8−Б класу Бровді С. та Магочій Д. взяли участь у 1 етапі конкурсу – захисту НДР МАН і зайняли 1 місце. Відповідно брали участь у 2 етапі.

Команда Бровді С., Магочій Д. та Волощук В. взяли участь у конкурсі науково−технічної творчості при ЦПР.

50 учнів школи взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Більшість дітей залучили Рацин Г.І. та Чорба Т.Л. За результатами конкурсу ми отримали 8 добрих сертифікатів.

На базі нашої школи проводилися кущові засідання вчителів і математики ,і фізики ,і інформатики ,де обговорювалися поточні методичні питання та велася підготовка до районних семінарів.

Шкільне методоб'єднання вчителів іноземних мов особливу увагу звертало на застосування ІКТ для розвитку комунікативних навичок учнів. Творчий підхід до реалізації цього питання було продемонстровано під час підготовки до участі у районному семінарі.

Оскільки Козак Т.Ю. є головою кущового методоб'єднання вчителів іноземних мов ,то на базі нашої школи систематично проводилися засідання по підготовці до районного семінару. Велика робота пророблена ,адже кущ звітувався ,тим більше у районі проводилися міроприємства по завершенню року англійської мови. У рамках семінару, Козак Т.Ю. проводила майстер−клас на тему «Використання пісень на уроках іноземної мови»,а від колег району ми отримали схвальні відгуки. У рамках тижня англійської мови ,що проводився у нашій школі у 1 семестрі, вчителями Роман Р.П. та Молнар Є.І проведено урок−гру «Давай подорожувати»,також організовано конкурс у молодших класах «Намалюй літеру»,а у старших − конкурс презентацій «Англійська у моєму житті ».У методоб'єднанні вчителів іноземних мов організовано взаємовідвідування уроків. Також учні нашої школи взяли участь у конкурсі «Пазл»(координатор Козак Т.Ю.).

Найбільш чисельним є методоб’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД.

Протягом року проведено 6 засідань МО вчителів початкових класів.

Початок навчального року почався засіданням у формі « круглого столу» з методичних питань. Було обговорено «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році.» Методичне об'єднання вчителів початкових класів (керівник Жидик О.М.) продовжувало працювати над впровадженням Державних стандартів загальної початкової освіти, створенням умов для виникнення в учнів мотивації до навчання, бажання і здатності самостійно вчитися і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. Творчий колектив учителів початкових класів перебуває у постійному пошуку, впроваджуючи у практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках. Вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до

розвитку пізнавальних та творчих здібностей. Використовують різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних навичок.

У 1 семестрі було проведено відкритий урок з української мови у 4−Б класі (вч. Бенца О.І).Тема:Відмінювання іменників середнього роду в однині. Вчителька показала високу майстерність та творчий підхід у проведенні уроку ,використовуючи інноваційні методи навчання. Вміло застосовуючи ІКТ,наочність,інтерактивні вправи та вправи з логічним навантаженням, Бенца О.І. розвиває розумові здібності дітей.

Надзвичайно цікавий відкритий урок з укр.мови було проведено у 2−Б класі. (вч.Роман М.К). Тема уроку:« Головні слова в реченні». Раціональне використання часу на уроці, поєднання різноманіття інтерактивних вправ, чергування видів робіт, творчі знахідки вчительки не залишили байдужими колег.

Також вчителька поділилася досвідом дотримання правильної осанки у дітей під час сидіння за партою,використавши нестандартний прийом з подушками.

У 1 семестрі у 3 та 4−их класах було проведено зрізові контрольні роботи з укр.мови (диктант з граматичним завданням) та математики та проведено перевірку техніки читання у 2−4 класах. У 2 семестрі проведено підсумкові к.р. з математики та укр.мови , а також проведено перевірку техніки читання у 2−4 класах. За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та виявлення недоліків, зібрані та проаналізовані інформаційно-статистичні матеріали успішності та якості знань.

Виконання програми з читання реалізується відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

Відповідно до плану роботи школи адміністрацією вивчалася робота вчителів 2-4 класів над формуванням, розвитком і удосконаленням навичок читання. Перевірка навичок читання незнайомого тексту здійснювалася індивідуально у присутності заступника директора з навчально-виховної роботи.

Перевіркою охоплено 137 учні, а саме:

2 класу – 43 учн.

3 класу – 61 учн.

4 класу – 33 учн.

Під час перевірки в 2-4 класах перевірялася: спосіб читання, правильність читання, виразність читання, свідомість читання, темп читання.

На відмінно справилися з незнайомим текстом слідуючі учні:

2−А клас (вч. Дорогій І.М.) Гулянич Анелія, Дорогій Вікторія, Корик Павло, Роман Михайло, Скоблей Арсеній, Палюх Анастасія

2−Б (Вч. Роман М.К) Староста Іван , Фурик Євгенія.

3−А (вч.Ткачук О.А) Кіш Богдан, Пилип Надія, Плиска Артур.

3−Б (вч.Староста Т.І) Гусар Артем, Шпірь Корнелія.

3−В (вч.Чорба Н.І) Журавльов Олександр, Чутора Максим, Фера Аліна.

4−А(Вч.Жидик О.М.)Любка Дарина, Дурунда Людмила,Чонка Максим

4−Б (Вч.Бенца О.І) Бодак Артем, Шевченко Аліна, Роман Максим.

Результати перевірки техніки читання учнів 2-4 класів свідчать про те, що програмні вимоги з техніки читання в основному виконуються. Школярі вміють передавати основний зміст прочитаного за допомогою запитань учителя.

На жаль частина учнів не вклалася в норму читання. (Матеріали перевірки додаються).

ДПА у 4−их класах проводилася згідно складеного графіка з таких предметів:літературне читання,українська мова,математика. Атестація проводилася за всіма вимогами, у формі підсумкових контрольних робіт.

клас Укр. мова Літ.чит. Математика
П С Д В П С Д В П С Д В
4 А(16 у). 5 5 6 4 5 7 3 3 5 4
4 Б(15у) 2 5 3 5 1 2 4 8 3 5 3 4

Таким чином, вчителі початкових класів Бенца О.І. та Жидик О.М. забезпечили засвоєння програмового матеріалу на середньому ,достатньому та високому рівнях. Цьому передувало використання різноманітних форм організації навчально-виховного процесу ,що дозволило учителям підвищити в учнів інтерес до навчання.

Але поряд з позитивним у роботі МО початкових класів є ще деякі напрямки роботи,які потребують уваги. Слід зазначити, що потребує вдосконалення робота по розвитку мовленнєвих здібностей школярів. Більше слід працювати над формуванням комунікативної компетентності молодших школярів. Особливої уваги потребує робота з підвищення навичків читання та покращення результативності знань учнів з математики та української мови.

Проте, вчителі початкових класів постійно дбають про розвиток творчих здібностей молодших школярів.

На виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю ,рідної землі була спрямована відкрита виховна година «А на тих рушничках Україна моя»(вч. ЧорбаН.І 3−В.)

Вихователь ГПД Гулянич О.І. провела відкриту виховну годину «Державні та народні символи України»(3−А)

Вихователь ГПД Дорогій М.В. провів відкриту виховну годину «Хліб – усьому голова».(2−А)

Вчителі початкових класів активно включилися до проведення різних заходів у рамках тижня початкових класів. Були проведені інтелектуальні вікторини з математики, укр.мови.,

природознавства, організовано «Веселі старти» (Дорогій М.В., Гулянич О.І)

Організовано конкурс малюнків , флеш−моб танців ,вишиванок. Також учні початкових класів взяли участь у конкурсах «Соняшник» та «Кенгуру».

Протягом року проведені такі позакласні заходи:

1 клас « Свято Букварика»(вч.Сливка М.В., Мазуряк Т.В., Фекете О.Б.)

4 клас «Свято Миколая» (вч.Бенца О.І., Жидик О.М.)

3 клас Організовано екскурсію на Синевирське озеро(вч. Ткачук О.А.,Староста Т.І., Чорба Н.І.)

4 –А клас Екскурсія у Шаян разом з батьками (вч.Жидик О.М)

2−4класи Організовано екскурсію в межах нашого села.

Вчителі початкової школи турбуються про те, щоб учні почували себе тут затишно і комфортно. В класах оновлюються стенди, поліпшується матеріальна база. Уроки вчителів початкової школи відрізняє високий професійний рівень педагогічної майстерності, творча активність учнів, демократичний стиль спілкування.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання початкових класів дає підстави зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, виконано.

Спортивна робота у нашій школі.

Відповідно до плану роботи школи на 2016-2017 навчальний рік в лютому-березні було вивчено стан викладання фізичної культури та рівень фізичної підготовки і розвитку учнів5─11 класів.

Комплексне вивчення на основі розробленої пам’ятки дало можливість охопити всі питання та зосередити увагу на провідних проблемах.

Під час вивчення, відвідані та проаналізовані уроки фізичної культури в 5-11 класах, проведено бесіди з учителями Неймет І.І. та Герцуська Н.Л., досліджено рівень навчально-матеріального й методичного забезпечення та ефективність його використання в навчально-виховному процесі, рівень фізичного розвитку учнів 5-11 класів, перевірено стан ведення документації, проаналізовано стан участі школярів у спортивно-оздоровчих заходах за останній рік.

Але я хочу зупинитися на спортивних досягненнях наших учнів у 2016−2017н.р.

−у вересні місяці збірна школи по футболу виборола 1 місце серед ЗОШ;

−у жовтні місяці Неймет І.І. був залучений до суддівства на кубок Олімпа;

−цього ж місяця збірна школи по футболу зайняла 2 місце на кубок Олімпа та отримала у подарунок спортивну форму;

−5−ки вибороли 3 місце по футболу на приз клубу «Шкіряний м'яч»;

−команда нашої школи по волейболу зайняла 4 місце серед ЗОШ;

−збірна школи по водному футболу виборола 2 місце на фестивалі спорту організованого Районною радою;

настільний теніс збігся зі змаганнями по футболу на кубок Олімпа.

Відповідно до чинних вимог у школі організована робота з індивідуального навчання учнів. У 2016-2017 навчальному році за індивідуальними планами навчались 2 учнів (Дубровка Яна 6−Б та Чейпеш Тетяна 7−А). Навчальні заняття для учнів проходили систематично, школярі та їхні батьки відповідально ставилися до такої форми навчання.

Важливим моментом у методичній роботі є атестація та курсова перепідготовка вчителів. У 2016-2017 н.р. перепідготовку пройшли 10 педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників 2016-2017 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації школи, відвідування навчальних занять представниками адміністрації, членами атестаційної комісії; оформлення портфоліо та методичних папок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації 2016-2017 н .р встановлена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії та педагогічного звання Старший учитель» Скоблей Т.Є. (учителю української мови та літератури), встановлена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії», Неймет М.Ю (вч.математики) .

Вчителям Плиска Т.І .та Дорогій М.В. присвоєно 1 категорію

Вчителям Чорба Н.І., Гулянич О.І. – присвоєно 2 категорію.

Бібліотекарю Пилип Є.М. встановлена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Провідний бібліотекар»

В основному план методичної роботи за рік виконано. Однак, більше потрібно було працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи. Усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів, зобов’язувати всіх вчителів використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі, систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогами.

Навчальна діяльність учнів:

Станом на 1 вересня 2016 р. до першого класу було прийнято 62 учнів. 2 учнів з середньої ланки здобували освіту за індивідуальною формою навчання (за станом здоров’я). У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. Навчання у старшій ланці проводиться з вивченням іноземних мов..

У 2016-2017 році у Великокопанській ЗОШ було 32 випускників, всі вони проходили обов’язкову ДПА у формі ЗНО з трьох предметів.

Аналіз виховної роботи у 2016-2017 н. р.

Виховна робота в школі протягом 2016-2017 н.р. була спрямована на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243., «Концепції національно-патріотичного виховання»

Тема виховної роботи – формування ключових компетентностей учнів шляхом впровадження особистісно орієнтованого виховання та учнівського врядування.

Мета виховної роботи – забезпечити реалізацію концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, сприяння вихованню здорової нації; формування особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: громадянське виховання, робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Шкільний психолог, педагог – організатор, соціальний педагог, класні керівники брали участь в районних, міських та обласних заходах з питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно зі шкільним психологом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів, продовжували роботу над складанням «Карт індивідуального психологічного розвитку учнів».

Протягом навчального року згідно з планом роботи школи проводились засідання методичного об’єднання класних керівників, яке очолювала Василькун Тетяна Олександрівна, наради при директорові та заступниках директора, де визначалися напрямки, цілі, форми та методи виховної роботи, шляхи досягнення більшої ефективності виховного процесу.

Виховні заходи, що проводились протягом навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів.

Проведено загальношкільні батьківські збори «Попередження та профілактика суїцидальних дій серед дітей», «Дитяча жорстокість».

Організація роботи з удосконалення виховного процесу й підвищення його ефективності – один з основних напрямів роботи заступника директора з виховної роботи, бо вона полягає в доведенні до конкретних виконавців, а саме, класних керівників, вихователів, батьків, учнів, основних ідей і завдань діяльності школи. Контроль за станом виховної роботи в даній школі здійснюється через засідання педагогічної ради, вивчення стану роботи з певного напрямку, через систематичне відвідування занять дитячих об’єднань, занять гуртків, позакласних заходів та виховних годин.

На початку 2016-2017 навчального року видано накази

« Про систему виховної роботи в школі»;

«Про створення Ради по профілактиці правопорушень»;

« Про функціональні обов’язки класних керівників 1-11 класів».

З метою створення умов для самореалізації особистості та активізації

виховної роботи в школі було проведено:

- свято Першого та Останнього дзвоника

- Вечір випускників

- Свято до Дня вчителя

-Посвята в старшокласники

- акція «Молодь за здоровий спосіб життя»

- випуск плакатів «У майбутнє без цигарок»

- акція «Спасибі! Ні!»( до Дня боротьби зі СНІДом )

- День перемоги

- День матері

- Свято Миколая

- Новорічні свята

- День довкілля

- День збройних Сил України

- День Соборності

- День визволення села, Закарпаття від німецько-фашистських загарбників

- День пам’яті жертв голодомору

- Чорнобильські події (день памяті)

- Шевченківський тиждень

- Тиждень правових знань

- екскурсія в Ужгородський замок( до Дня туризму)

- спортивні змагання (до Дня фізкультури і спорту)

Також учні школи є неодноразовими призерами спортивних змагань по футболу

Забезпечено роботу згідно основних напрямків виховної роботи:

- свято «Моя мова кольорова »

- конкурс авторських віршів до Дня рідної мови;

- Вшанування ветеранів до Дня Перемоги;

- тематичні інформаційні години до Дня партизанської слави та визволення села від фашистських загарбників;

- операції «Вчитель не повинен бути самотнім » та «Ветеран живе поруч»;

- до Дня матері «Мати моя рідна»

- зустріч з працівниками правоохоронних органів

- перегляд фільму «Будь обачним» на тему протидії торгівлі людьми

- заняття «Закон обов’язковий для всіх»

- диспут «Як ти оцінюєш правові та моральні норми у своєму житті»

- обговорення « Декларації прав дитини» та інші.

Слід відмітити,що учні школи були призерами різноманітних конкурсів районного та обласного рівня

- районний конкурс дитячих малюнків «Лист до мами»- ІІ місце;ІІІ місце

- районний конкурс «Воскресни,Писанко!»-ІІ місце ,ІІІ місце

- конкурс декоративно-ужиткового мистецтва- ІІІ місце

-грамота за відродження національних традицій у конкурсі «Вертепне дійство»

-подяка у конкурсі «Угочаська лоза»

-грамота за І місце у конкурсі «Веселковий гурт»

Серед функціональних обов’язків заступника директора з виховної роботи важливе значення має організація роботи класних керівників, а саме методоб’єднання класних керівників, до якого входять 23класні керівники. Засідання м/о класних керівників проводяться 4 рази на рік. При плануванні тематики засідань враховуються пріоритетні напрямки виховної роботи. Робота даного методичного обєднання спланована методично правильно. По різних напрямках виховної роботи є виступи та методичні рекомендації заступника директора з виховної роботи Василькун Т.О. Оформлені папки з методичним та роздатковим матеріалом з досвіду роботи класних керівників. Всі учасники навчально-виховного процесу дотримуються єдиного режиму виховної роботи: виховні години, класні збори, засідання учкому та старостату проводились згідно графіків. Класні керівники в роботі використовують найрізноманітніші форми роботи: диспути, ділові розмови, години спілкування, заочні подорожі, конкурси та багато інших.На протязі навчального року було проведено відкриті виховні години у 3-А класі (Гулянич О.М.) та 6-Б класі(Гусар Л.П.),2-А (Дорогій М.В.),3-В класі(Чорба Н.І.).Перевірка засвідчила,що класні керівники грамотно планують роботу,дотримуються структури планування виховної роботи. Слід відмітити роботу класних керівників: Геращенко Т.А.,Гусар Л.П.,Козак Т.Ю.,Бордаш Л.М.та класних керівників початкових класів.

Гуртки, об’єднання за інтересами є найпоширенішими формами позакласних занять з учнями. У школі діють десять різнопрофільних гуртків, мета яких задоволення і розвиток творчих здібностей дітей, їх морально-духовне збагачення, фізичний розвиток. В основному в школі переважають гуртки художньо-естетичному напрямку позашкільної освіти. Тому деякі учні школи беруть участь у 3-4 гуртках одночасно, що дає можливість розвивати їх пізнавальні інтереси. Аналіз показує,що охоплено позакласною роботою 94%учнів школи, що є хорошим результом. Всі гуртки працюють за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.Вихованці гуртків «Хореографічний» , «Історичне краєзнавство». «Веселий олівець» є активними учасниками заходів,що проводяться у школі та районі.

Учнівський комітет покликаний згуртувати та зацікавити школярів

спільними ідеями, які спрямовані на виховання активних громадян України. Обрана модель учкому допомагає тісніше співпрацювати учнівському та учительському колективам на засадах співробітництва. У школі діє 4комісії учкому, а саме:

- навчальна комісія

- комісія по дисципліні і порядку

- культмасова комісія

- редакційна комісія

Кожна комісія має голову, заступника та своїх координаторів. Робота учкому потребує удосконалення.

Для координації взаємодії сім’ї, громадськості, в школі створено шкільну раду по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх. Працює рада давно і постійно. Найбільш поширені серед профілактичних заходів у школі бесіди, у разі потреби до школи викликаються батьки, налагоджена співпраця з дільничим інспектором. На внутрішкільному обліку,ССД,кримінальній міліції учні нашої школи не знаходяться. Це говорить про те, що в школі ця ділянка роботи ведеться на належному рівні.Учні ,які схильні до правопорушень та з девіантною поведінкою залучені до роботи у гуртках, спортивних змаганнях, охоче приймають участь у трудових десантах. Робота з батьками проводилась на класних та загальношкільних батьківських зборах, а також на засіданнях батьківського комітету та індивідуально за потребою. Періодично проводилися рейди «Урок», «Відвідування».Результати фіксувалися у наказах,протоколах батьківських зборів,засідань комісії дисципліниі порядку,ради профілактики,актах обстеження,класних зборах.

Роботу лекторської групи у школі започатковано давно. За час свого існування в школі лекторська група стала доброю школою підготовки до життя найбільш активних учнів. Щороку члени групи відзначають знаменні і ювілейні дати, використовуючи такі форми роботи як зустрічі, круглі столи, інформаційні листки.Учні засвоюють перші навички публічних виступів.

Педагогом-організатор Голіба Г.А. організувала роботу чотирьох дитячих об’єднань за інтересами та профільного загону «Юних Інспекторів дорожного руху». Займаються в дитячих об’єднаннях 75 учнів, залучені також учні,схильні до правопорушень. Вся документація педагога-організатора відповідає нормативним та методичним рекомендаціям.

З метою активізації пізнавальних інтересів та виховання естетичних смаків було організовано відвідування музеїв, виставок, проводились різноманітні екскурсії по рідному краю:Мукачівський замок,Ужгородський замок,Нарцисове поле,озеро Синевирта інші.

Велика увага у виховній роботі приділялася розвитку волонтерського руху. Учні взяли участь у акції «Новорічний подарунок захиснику Вітчизни», «Воскресни, писанко!», «Великодній кошик», «Добрий вчинок».Заслуговує на повагу проведення благодійних акцій на лікування хворих дітей нашого району. Рухом підтримки закарпатських військових Виноградівщини вручено подяку від волонтерів.

Спортивно-масова робота в школі планується та проводиться згідно з районними, міськими та обласними заходами. Учні школи брали участь у спортивних змаганнях, естафетах, конкурсах від районного до обласного рівнів. Слід відзначити успішні виступи команди з футболу, до складу якої входили учні нашої школи.

Робота з батьками здійснюється в межах батьківського лекторію; систематично (4 рази на рік) проводяться батьківські збори, де виступають: директор школи, його заступники, шкільний психолог, соціальний педагог, лікарі, юристи, працівники правоохоронних органів. Батьківським комітетом школи на засіданнях розглядаються проблемні питання школи.

Але в організації виховної роботи школи є певні недоліки: потребує подальшого розвитку робота учнівського врядування. Не здійснюється аналіз роботи учнівського врядування на нарадах при директорові .

Особливу увагу потрібно звернути на просвітницьку роботу серед батьківських громад не лише на загальношкільних зборах,але і на класних батьківських зборах.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• сиріт – немає;

• напівсиріт –24;
• інвалідів – 7;
• чорнобильців – 3;
• з неповних сімей – 16;
• багатодітних – 103;

Учні, батьки яких учасники АТО-8

Також за бюджетний кошт діти учасників АТО щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 8,50 грн. Організовано гаряче харчування для 133 учнів груп продовженого дня та учнів 5-11 класів за рахунок батьків з розрахунку 10 грн. на одного учня.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

В школі створений медичний кабінет, який забезпечений матеріалами та медикаментами для надання першої допомоги для учасників навчально- виховного процесу. Штатною медсестрою є фахівець з відповідною медичною освітою (Гулянич Н.М.) Згідно посадових обов'язків вона здійснює періодичний профілактичний медогляд дітей, подає інформацію в управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА та районну лікарню про випадки захворювання, надає в разі потреби первинну допомогу. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм в навчальних приміщеннях, у шкільній їдальні, проводить дезинфекційні заходи, веде облік медичних карток та профілактичних щеплень учнів школи. Надає практичну допомогу класним керівникам в проведенні бесід, заходів профілактичного та інформаційного характеру.

Добре налагоджена в школі робота по проведенні медичного огляду учнів, моніторинг і корекція стану їхнього здоров'я, здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм. За результатами поглибленого медичного огляду на кожен клас розробляють листки здоров'я і здійснюється розподіл учні за медичними групами. Систематично учні школи проходять медичні огляди фахівцями сільської амбулаторії, в разі потреби - спеціалістами Виноградівської районної лікарні. Здійснюється профілактичне щеплення та вакцинація учнів, ведеться постійний моніторинг епідемічної ситуації в навчальному закладі.

Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вище зазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

Всі працівники школи щорічно проходять професійний медичний огляд в районній лікарні з відповідним записом у санітарній книжці та отриманням допуску до роботи в школі.

Серед проблем пов’язаних з медичним обслуговуванням, слід відмітити:

· відсутність надходжень в потрібному об'ємі медичних препаратів;

· несвоєчасне надходження дезінфікуючих засобів.


Матеріально- технічна база

Будівля школи прийнята в експлуатацію 27 років назад. Адміністрація, коллектив з підтримкою батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані . Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА .

Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань було придбано прінтер і подаровано 5-компютерів, замінено штори і занавіски в вчительську, виділена емаль- краска для внутрішніх та зовнішніх робіт. На території школи було насаджено дерева береза, сосна та декоративні кущі.За допомогою учнів школи було зібрано ярмаркою кошти і повністю сплачено мікшер для регулювання звуку.За підтримки вчителів початкової ланки та батьківського комітету зроблено ремонт класних приміщень перших- четвертих класів. В зв’язку з фізичним зносом, силова шафа в електрощитовій школи вийшла з ладу і знаходилася в аварійному стані, було замінено всі рубильники і зроблено ремонт щитової. Працівниками централізованої бухгалтерії управління освіти, молоді та спорту планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація матеріали списуються або оприбутковуються .

Проблемою залишається заміна решти вікон, які є аварійними і є небезпекою для здоров'я учнів, особливо взимку. Другою проблемою залишається заміна даху, який дуже є сильно аварійною навіть при невеликій зливі вода пробирається в класи.

Управління

Ефективність управлінських рішень багато в чому визначається досвідом роботи керівника, умінням об’єктивно вивчити та оцінити ситуацію, накреслити чіткий план реалізації шляхів розв'язання. Управління школою здійснювалося згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Великокопанською школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, підтримується ініціатива й самостійність. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На переконання адміністрації, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю. Не завжди на високому рівні матеріальне стимулювання педагогів.

/Files/images/uzori/C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved_Images_5c927e209eee-1[1].gif

Кiлькiсть переглядiв: 1292

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.